Πρέπει να παρέχω στους επισκέπτες τιμολόγιο;

Ενημερώθηκε πριν 2 χρόνια | Χρόνος ανάγνωσης: 4.5 λεπτά
Αποθήκευση

Σημαντικό: Οι συνεργάτες της Booking.com θα πρέπει να παρέχουν στους επισκέπτες τιμολόγιο κατά το check-out, εάν αυτό απαιτείται από την τοπική νομοθεσία. Παρόλο που ο τύπος τιμολογίου ποικίλλει ανάλογα με την τοπική νομοθεσία, καθώς οι κρατήσεις είναι νόμιμες συμφωνίες μεταξύ συνεργατών και επισκεπτών, οι συνεργάτες είναι αυτοί που πρέπει να εκδίδουν τιμολόγια όταν απαιτείται.

Όταν ένας επισκέπτης κάνει κράτηση για κάποιο κατάλυμα, η κράτηση αποτελεί νόμιμη συμφωνία ανάμεσα στον ίδιο και τον συνεργάτη και συνεπώς η Booking.com δεν μπορεί να στέλνει τιμολόγια σε συνεργάτες ή στους επισκέπτες τους για κρατήσεις. Η Booking.com μπορεί να παράσχει αποδείξεις πληρωμής, αλλά για νομικούς λόγους μόνο οι συνεργάτες καταλύματος μπορούν να εκδίδουν τιμολόγια για τους επισκέπτες τους.

Σημείωση: Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες οι συνεργάτες πληρώνονται από τους επισκέπτες μέσω τραπεζικών εμβασμάτων και το check-out λαμβάνει χώρα πριν από την επεξεργασία των πληρωμών, οι συνεργάτες μπορούν να παρέχουν τιμολόγια με βάση την απόδειξη πληρωμής (δηλαδή ενώ εκκρεμεί η τραπεζική μεταφορά). Εάν με βάση την τοπική νομοθεσία η απόδειξη πληρωμής δεν επαρκεί για την παροχή τιμολογίου σε επισκέπτες, οι συνεργάτες πρέπει να προετοιμάσουν και να ενημερώσουν τους επισκέπτες τους ότι τα τιμολόγια θα παρασχεθούν μέσω email μετά την ολοκλήρωση των πληρωμών μέσω τραπεζικής μεταφοράς.

Συνεπώς, οι συνεργάτες θα πρέπει να παρέχουν στους επισκέπτες τιμολόγιο κατά το check-out, είτε έντυπο είτε μέσω email (ή και τα δύο) ανάλογα με τις απαιτήσεις της τοπικής νομοθεσίας. Επίσης, ανάλογα με τους ισχύοντες κανονισμούς, αυτά τα τιμολόγια μπορούν να είναι φορολογικές αποδείξεις ή αποδείξεις πελατών.

Τι γίνεται με τα τιμολόγια των επισκεπτών για κρατήσεις που έγιναν με Ηλεκτρονικές πληρωμές ή με Πληρωμές από την Booking.com;

Ακόμη και σε περιπτώσεις που η Booking.com διευκολύνει τις πληρωμές των επισκεπτών, οι συνεργάτες θα πρέπει και πάλι να παρέχουν τιμολόγιο στους επισκέπτες κατά το check-out - είτε σε έντυπη μορφή είτε μέσω email, ή και τα δύο, αν αυτό απαιτείται από την τοπική νομοθεσία. Αυτό συμβαίνει γιατί η συμφωνία σχετικά με την κράτηση παραμένει ανάμεσα στον συνεργάτη και τον επισκέπτη. 

Μερικές σημαντικές λεπτομέρειες σχετικά με τα τιμολόγια:

  • H Booking.com δεν φέρει καμία ευθύνη σε σχέση με τα τιμολόγια και δεν θα στείλει τιμολόγια για οποιαδήποτε κράτηση δωματίου σε εσάς ή τον επισκέπτη σας. 
  • Βεβαιωθείτε ότι το τιμολόγιο που θα στέλνετε στους επισκέπτες θα εκδίδεται στο όνομα τους (ή οποιοδήποτε άλλο όνομα συμφωνήθηκε με τον επισκέπτη). 
  • Για πληρωμές σε εσάς μέσω Εικονικής Πιστωτικής Κάρτας, το όνομα κατόχου κάρτας θα είναι πάντα «Booking.com (Agent)». 

Τι συμβαίνει αν δεν έχω ΑΦΜ;

Οι συνεργάτες πρέπει να ελέγξουν αν πρέπει να εγγραφούν για φορολογικούς σκοπούς ή όχι σύμφωνα με την τοπική νομοθεσία.  Όπου αυτό δεν απαιτείται, ενδέχεται να χρειαστεί να εκδώσουν μη φορολογικές αποδείξεις (ή αποδείξεις πελατών).

Σημείωση: Επειδή ο χρόνος στον οποίο γίνεται η χρέωση του επισκέπτη μπορεί να έχει φορολογικές συνέπειες για τους συνεργάτες, είναι σημαντικό να γνωρίζουν πώς θα διαχειριστούν τον ΦΠΑ και την τοπική φορολογία.

Τι συμβαίνει αν μπορώ να παρέχω τιμολόγιο για το ποσό μιας κράτησης μόνο χωρίς την προμήθεια;

Ανεξάρτητα από το πώς πληρώνονται οι συνεργάτες για την κράτηση (από τον επισκέπτη ή μέσω της Booking.com) το τιμολόγιο προς τον επισκέπτη θα πρέπει πάντα να αντικατοπτρίζει το τελικό ποσό της κράτησης. 

Ακόμη και στην περίπτωση που η Booking.com αφαιρεί την προμήθεια πριν μεταφέρει το υπολειπόμενο ποσό της κράτησης, οι συνεργάτες θα πρέπει και πάλι να εκδώσουν τιμολόγιο για το συνολικό ποσό της κράτησης.

Τι συμβαίνει αν μπορώ μόνο να παρέχω τιμολόγιο στο όνομα της Booking.com, εφόσον λαμβάνω την πληρωμή από την Booking.com;

Όπως αναφέρεται και στους Γενικούς Όρους, η Booking.com μόνο διευκολύνει την πληρωμή για και εκ μέρους του συνεργάτη. Ο συνεργάτης είναι ο πάροχος του δωματίου στον επισκέπτη. Η Booking.com δεν (επανα)πωλεί το δωμάτιο. Για αυτό και, όπως και στην περίπτωση όπου ο επισκέπτης πληρώνει απευθείας στον συνεργάτη, θα πρέπει ο συνεργάτης να εκδώσει τιμολόγιο όπου αυτό απαιτείται από το νόμο.

Είναι χρήσιμο αυτό το άρθρο;