Τι είναι η Αυστηρή Εξακρίβωση Ταυτότητας Πελάτη;

Ενημερώθηκε πριν 2 χρόνια | Χρόνος ανάγνωσης: 5 λεπτά
Αποθήκευση

Το 2019, η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) ενέκρινε μια νέα νομοθεσία στο πλαίσιο της Δεύτερης Οδηγίας για τις Υπηρεσίες Πληρωμών (PSD2) με στόχο τη μείωση της απάτης και την αύξηση της ασφάλειας των συναλλαγών για online επιχειρήσεις που βρίσκονται στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ).

Ένα μέρος αυτής της νομοθεσίας - η Αυστηρή Εξακρίβωση Ταυτότητας Πελάτη (SCA) - απαιτεί όλες οι online επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένης της Booking.com, να εφαρμόζουν πιο ενδελεχή μέτρα εξακρίβωσης στις συναλλαγές όταν τόσο ο κάτοχος της κάρτας όσο και η τράπεζα της επιχείρησης βρίσκονται στον ΕΟΧ.

Αυτά τα μέτρα διασφαλίζουν ότι ο πελάτης (σε αυτήν την περίπτωση, ο επισκέπτης σας) είναι όντως ο κάτοχος της κάρτας. Αν δεν εφαρμοστεί SCA, οι τράπεζες υποχρεούνται νομικά να απορρίψουν την πληρωμή.

Αυστηρή Εξακρίβωση Ταυτότητας Πελάτη σημαίνει ότι η ταυτότητα του πελάτη σας θα πρέπει να επαληθευτεί με ιδιαίτερη προσοχή. Με λίγα λόγια, ο επισκέπτης θα πρέπει να αποδείξει ότι είναι ο κάτοχος της κάρτας χρησιμοποιώντας δύο από τους τρεις τρόπους* εξακρίβωσης που περιγράφονται παρακάτω:

 

graphic_strong_customer_authentication

*Κάτι που ο πελάτης γνωρίζει (κωδικό πρόσβασης ή PIN), κατέχει (τηλέφωνο) ή αποτελεί μοναδικό φυσικό χαρακτηριστικό του (δακτυλικό αποτύπωμα).

 

Σημείωση: Από την 1η Ιανουαρίου 2021, ανάλογα με το πότε έχει οριστεί η εφαρμογή ανά χώρα, οι τράπεζες θα απορρίπτουν πληρωμές που απαιτούν Αυστηρή Εξακρίβωση Ταυτότητας Πελάτη αλλά δεν πληρούν αυτά τα κριτήρια.

 

Παρόλο που η νομοθεσία τέθηκε σε ισχύ στις 14 Σεπτεμβρίου 2019, ορίστηκε μια νέα προθεσμία για την 1η Ιανουαρίου 2021 ώστε να διευκολυνθεί μια πιο ομαλή μετάβαση για τις online επιχειρήσεις που πρέπει να εφαρμόσουν αυτά τα μέτρα σχετικά με την SCA. Παρόλο που η SCA αναμένεται να τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2021, κάθε χώρα θα ορίσει το δικό της χρονοδιάγραμμα για την εφαρμογή της νομοθεσίας.

Μετάβαση σε:

 

Πότε θα πρέπει να εφαρμόζεται η Αυστηρή Εξακρίβωση Ταυτότητας Πελάτη;

Πώς θα με υποστηρίξει η Booking.com;

    - Μερική διαχείριση πληρωμών από την Booking.com

    - Διαχείριση όλων των πληρωμών από την Booking.com

Γιατί η νέα νομοθεσία ονομάζεται Δεύτερη Οδηγία για τις Υπηρεσίες Πληρωμών (PSD2);

Σε ποιες περιοχές θα ισχύει η SCA σύμφωνα με τη Δεύτερη Οδηγία για τις Υπηρεσίες Πληρωμών (PSD2);

Τι σημαίνει αυτό για τη χώρα σας;


 

Πότε θα πρέπει να εφαρμόζεται η Αυστηρή Εξακρίβωση Ταυτότητας Πελάτη;

Η Αυστηρή Εξακρίβωση Ταυτότητας Πελάτη θα πρέπει να εφαρμόζεται αν χρεώνετε πιστωτική ή χρεωστική κάρτα που έχει εκδοθεί από οντότητα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) και εσείς βρίσκεστε επίσης εντός του ΕΟΧ. Κάθε φορά που επιχειρείτε να χρεώσετε κάρτα την οποία δεν μπορείτε να εισαγάγετε σε φυσική μορφή στο μηχάνημα POS, θα πρέπει να εφαρμόζεται η Αυστηρή Εξακρίβωση Ταυτότητας Πελάτη.


 

Πώς θα με υποστηρίξει η Booking.com;

Η Booking.com θα αναλαμβάνει την Αυστηρή Εξακρίβωση Ταυτότητας Πελάτη για όλες τις κρατήσεις για τις οποίες διευκολύνει την πληρωμή μέσω των Ηλεκτρονικών Πληρωμών. 

Μερική διαχείριση πληρωμών από την Booking.com

 

Αν χρησιμοποιείτε ήδη τις Ηλεκτρονικές Πληρωμές και η Booking.com διευκολύνει ορισμένες από τις πληρωμές σας, δείτε πώς θα σας υποστηρίξουμε:

Περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν χρειάζεται να ανησυχείτε για την SCA

Όταν ένας επισκέπτης πληρώνει μέσω της υπηρεσίας Ηλεκτρονικών Πληρωμών, εμείς θα πιστοποιούμε τη γνησιότητα της συναλλαγής πληρωμής του και εσείς θα λαμβάνετε μια εικονική πιστωτική κάρτα από εμάς, την οποία θα μπορείτε να χρεώσετε όπως πριν. Οι εικονικές πιστωτικές κάρτες από την Booking.com είναι εκτός πεδίου εφαρμογής της SCA και επομένως δεν επιτρέπεται να αποκλειστούν από την τράπεζα.

Εάν κάποιος επισκέπτης επιλέγει να σας πληρώσει απευθείας και χρεώνετε την κάρτα του κατά το check-in ή το check-out παρουσία του, μπορείτε να συνεχίσετε να το κάνετε. Δεν χρειάζεται να εφαρμοστεί SCA.

Περιπτώσεις κατά τις οποίες ενδέχεται να απαιτείται SCA

Αν χρεώνετε τις κάρτες των επισκεπτών εξ αποστάσεως (για παράδειγμα προπληρωμές, προκαταβολές ή χρεώσεις μη εμφάνισης), ενδέχεται να πρέπει να εφαρμοστεί SCA.

Παρόλο που η Booking.com δεν επεξεργάζεται αυτές τις πληρωμές, θα σας υποστηρίξουμε για να διασφαλίσουμε ότι θα αντιμετωπίσετε τον ελάχιστο δυνατό λειτουργικό αντίκτυπο λόγω της SCA. Τη στιγμή της κράτησης, η Booking.com θα αξιολογήσει εάν η πληρωμή ενός επισκέπτη χρειάζεται να υποβληθεί σε SCA:

 • Αν πιστεύουμε ότι πρέπει να εφαρμοστεί SCA, θα ζητήσουμε από τον επισκέπτη να πληρώσει μέσω της υπηρεσίας μας για Ηλεκτρονικές Πληρωμές.
 • Εάν πιστεύουμε ότι η πληρωμή δεν χρειάζεται να υποβληθεί σε SCA, οι επισκέπτες σας μπορούν να πληρώσουν είτε ηλεκτρονικά είτε απευθείας εσάς. Σε περίπτωση που δεν μπορείτε και πάλι να χρεώσετε την κάρτα επισκέπτη εξ αποστάσεως, μπορείτε να την επισημάνετε ως μη έγκυρη και θα προσπαθήσουμε εμείς να λάβουμε την πληρωμή.

Διαχείριση όλων των πληρωμών από την Booking.com

 

Αν η Booking.com διευκολύνει όλες τις πληρωμές σας, δεν χρειάζεται να κάνετε καμία ενέργεια. Θα φροντίσουμε να επαληθεύουμε όλες τις συναλλαγές πληρωμής των πελατών για κρατήσεις που γίνονται στην Booking.com.

Τι συμβαίνει αν δεν θέλω να χρησιμοποιήσω τις Ηλεκτρονικές Πληρωμές ή τις Πληρωμές από την Booking.com;

Έχουμε τη δυνατότητα να σας υποστηρίξουμε κατά την εφαρμογή της SCA μόνο εάν εγγραφείτε σε κάποιο από τα προϊόντα μας σχετικά με τις Πληρωμές. Αν αποφασίσετε να μην εγγραφείτε σε κάποιο από τα προϊόντα μας σχετικά με τις Πληρωμές, θα πρέπει να διαχειρίζεστε εσείς τις πληρωμές των επισκεπτών σας και να εφαρμόζετε την SCA όπου χρειάζεται. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την τράπεζά σας ή τον πάροχο πληρωμών σας, ή διαβάστε το περιεχόμενο των συνδέσμων που θα βρείτε στην ενότητα «Επόμενα βήματα» παρακάτω.  

Τι μπορώ να κάνω αν δεν πληρώ τις προϋποθέσεις για τις Ηλεκτρονικές Πληρωμές ή για τις Πληρωμές από την Booking.com;

Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την τράπεζά σας ή με τον πάροχο πληρωμών σας, οι οποίοι και θα είναι σε θέση να σας ενημερώσουν σχετικά με τη νέα νομοθεσία της Δεύτερης Οδηγίας για τις Υπηρεσίες Πληρωμών (PSD2) και το πώς θα εξασφαλίσετε ότι πληροίτε τις προϋποθέσεις της SCA. Μπορείτε επίσης να ρίξετε μια ματιά στο περιεχόμενο των συνδέσμων που θα βρείτε στην ενότητα «Επόμενα βήματα» παρακάτω. 

Τι πρέπει να κάνω σε περίπτωση απόρριψης συναλλαγών;

Σε περίπτωση απόρριψης συναλλαγών, μπορείτε να ακολουθήσετε τη διαδικασία άκυρης πιστωτικής κάρτας για να αναφέρετε τις πιστωτικές κάρτες επισκεπτών ως μη έγκυρες. Για να σας βοηθήσουμε να χρεώνετε με επιτυχία τις κάρτες των πελατών, αυτήν τη στιγμή προσαρμόζουμε τη διαδικασία αναφοράς άκυρης πιστωτικής κάρτας στις απαιτήσεις της SCA. Θα σας παρέχουμε τακτικά ενημερώσεις σχετικά με τη λύση αυτή.

Επόμενα βήματα

Θα δημοσιεύσουμε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Αυστηρή Εξακρίβωση Ταυτότητας Πελάτη ώστε να σας βοηθήσουμε να κατανοήσετε πώς σας επηρεάζει αυτή η νομοθεσία και πώς να προετοιμαστείτε για την εφαρμογή της.

Στο μεταξύ, μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με την SCA από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Adyen, την Stripe ή την JPMorgan


 

Γιατί η νέα νομοθεσία ονομάζεται Δεύτερη Οδηγία για τις Υπηρεσίες Πληρωμών (PSD2);

Η Δεύτερη Οδηγία για τις Υπηρεσίες Πληρωμών (PSD2) αποτελεί αναθεώρηση της τρέχουσας οδηγίας για τις υπηρεσίες πληρωμών. Η αναθεώρηση αυτή απαιτεί ακόμα πιο αυστηρή εξακρίβωση ταυτότητας πελάτη για ηλεκτρονικές πληρωμές/αγορές. Η Αυστηρή Εξακρίβωση Ταυτότητας πελάτη ονομάζεται και SCA. Άρα η Δεύτερη Οδηγία για τις Υπηρεσίες Πληρωμών (PSD2) είναι ο ίδιος ο κανονισμός και η SCA αναφέρεται στις απαραίτητες ενέργειες συμμόρφωσης με την PSD2.


 

Σε ποιες περιοχές θα ισχύει η SCA σύμφωνα με τη Δεύτερη Οδηγία για τις Υπηρεσίες Πληρωμών (PSD2);

Θα ισχύει εντός Ευρώπης, δηλαδή σε όλες τις περιπτώσεις που η επιχείρηση από την οποία θέλει να αγοράσει κάτι ο πελάτης βρίσκεται εντός των χωρών του ΕΟΧ και η τράπεζα ή ο πάροχος της πιστωτικής κάρτας του πελάτη βρίσκεται επίσης εντός του ΕΟΧ.

Η Δεύτερη Οδηγία για τις Υπηρεσίες Πληρωμών (PSD2) ισχύει για τις ακόλουθες χώρες:

 • Αυστρία 
 • Βέλγιο 
 • Βουλγαρία 
 • Κροατία 
 • Κυπριακή Δημοκρατία 
 • Τσεχία 
 • Δανία 
 • Εσθονία 
 • Φινλανδία 
 • Γαλλία 
 • Γερμανία 
 • Ελλάδα 
 • Ουγγαρία 
 • Ισλανδία 
 • Ιρλανδία 
 • Ιταλία 
 • Λετονία 
 • Λίχτενσταϊν 
 • Λιθουανία 
 • Λουξεμβούργο 
 • Μάλτα 
 • Μονακό 
 • Ολλανδία 
 • Νορβηγία 
 • Πολωνία 
 • Πορτογαλία 
 • Ρουμανία 
 • Σλοβακία 
 • Σλοβενία 
 • Ισπανία
 • Σουηδία
 • Ελβετία
 • Ηνωμένο Βασίλειο

 

Τι σημαίνει αυτό για τη χώρα σας;

Δεν ακολουθούν όλες οι χώρες το ίδιο χρονοδιάγραμμα σχετικά με την εφαρμογή της νομοθεσίας. Ελέγχετε συχνά αυτήν τη σελίδα για τις πιο πρόσφατες ενημερώσεις ανά χώρα.

Χώρα

Ημερομηνία εφαρμογής νομοθεσίας

Γαλλία

14 Μαρτίου 2021

Γερμανία

15 Μαρτίου 2021

Ηνωμένο Βασίλειο

14 Σεπτεμβρίου 2021

Η παρατεταμένη περίοδος χάριτος ισχύει μόνο για εγχώριες πληρωμές που λαμβάνονται εντός της ίδιας της χώρας. Αυτό σημαίνει ότι εάν μια επιχείρηση σε αυτές τις χώρες εισπράττει διασυνοριακές πληρωμές από άλλη χώρα που ανήκει στον ΕΟΧ, η SCA ενδέχεται να ισχύει για αυτές.

Είναι χρήσιμο αυτό το άρθρο;