Ταυτοποίηση και επαλήθευση ιδιοκτητών καταλυμάτων για την Booking Holdings Financial Services

Ενημερώθηκε πριν 1 μήνα | Χρόνος ανάγνωσης: 5 λεπτά
Αποθήκευση

Προκειμένου για την ασφαλή διεκπεραίωση και επεξεργασία πληρωμών μέσω της Booking Holdings Financial Services (BHFS), η BHFS υποχρεούται να συλλέγει πληροφορίες με σκοπό την ταυτοποίηση και την επαλήθευση των φυσικών προσώπων, καθώς και των επιχειρήσεων, που σχετίζονται με το κατάλυμα. Η διαδικασία ταυτοποίησης και επαλήθευσης τριών βημάτων, γνωστή και ως φόρμα Στοιχείων Συνεργάτη (KYP) της Booking Holdings Financial Services (BHFS), επιτρέπει στην BHFS να διασφαλίσει ότι κάποιος είναι όντως αυτός που ισχυρίζεται ότι είναι.


Τι περιλαμβάνει αυτό το άρθρο


Πού θα βρείτε τη φόρμα Στοιχείων Συνεργάτη της BHFS

Μόλις οι υπηρεσίες πληρωμών της Booking Holdings Financial Services (BHFS) γίνουν διαθέσιμες για εσάς, θα στείλουμε τη φόρμα Στοιχείων Συνεργάτη (KYP) της BHFS μέσω email στη διεύθυνση που έχετε καταχωρίσει στην πλατφόρμα μας. Η φόρμα θα είναι επίσης διαθέσιμη μέσω banner στο extranet.


Ποιες πληροφορίες απαιτούνται για την επαλήθευση της ταυτότητας των ιδιοκτητών

Η φόρμα Στοιχείων Συνεργάτη ζητά όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για την επαλήθευση του μέρους που έχει συνάψει συμβόλαιο με την Booking.com. Περιλαμβάνει μια διαδικασία τριών βημάτων κατά την οποία συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με την ιδιοκτησία, την ταυτότητα και τη διεύθυνση και (κατά περίπτωση) τα τραπεζικά στοιχεία. Όλοι οι αδειοδοτημένοι και υπαγόμενοι σε κανονιστικές ρυθμίσεις πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών εφαρμόζουν παρόμοια διαδικασία.

1. Στοιχεία του μέρους που έχει συνάψει συμφωνητικό με την Booking.com.

Αρχικά, θα καθορίσουμε εάν έχετε καταχωρίσεις καταλυμάτων ως φυσικό πρόσωπο ή ως επιχείρηση. Για συνεργάτες που είναι φυσικά πρόσωπα, θα ζητήσουμε τα εξής στοιχεία:

 • Πλήρες ονοματεπώνυμο
 • Ημερομηνία γέννησης
 • Χώρα γέννησης
 • Υπηκοότητα
 • Ιθαγένεια
 • Διεύθυνση κύριας κατοικίας

Για συνεργάτες που είναι επιχειρήσεις, απαιτούνται τα εξής στοιχεία:

 • Τα στοιχεία μητρώου της εταιρείας και ο αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ)
 • Πληροφορίες σχετικά με τους τελικούς πραγματικούς δικαιούχους, διευθυντές και ιδιοκτήτες καταλυμάτων που σχετίζονται με την επιχείρηση.
 • Εάν ζητηθεί, στοιχεία που θα αποδεικνύουν τις πληροφορίες αυτές

2. Ταυτότητα και διεύθυνση κύριας κατοικίας

Πρέπει να είμαστε σε θέση να επαληθεύσουμε τα φυσικά πρόσωπα που κατέχουν και ελέγχουν την επιχείρηση. Για να γίνει αυτό, ορισμένα από αυτά τα άτομα πρέπει να επαληθευτούν μέσω της φόρμας Στοιχείων Συνεργάτη (KYP), υποβάλλοντας τα ακόλουθα στοιχεία:

 • Ένα έγκυρο έγγραφο ταυτότητας, όπως άδεια οδήγησης ή διαβατήριο, που έχει εκδοθεί από κρατικό φορέα.
 • Μια φωτογραφία τύπου selfie

Πρέπει επίσης να είμαστε σε θέση να επαληθεύσουμε την κύρια διεύθυνση κατοικίας του φυσικού προσώπου. Συνεπώς, θα ζητήσουμε ένα από τα ακόλουθα έγγραφα: 

 • Κίνηση τραπεζικού λογαριασμού
 • Κίνηση πιστωτικής κάρτας
 • Πρόσφατο λογαριασμό υπηρεσίας κοινής ωφέλειας

Μπορείτε να ανεβάσετε αυτά τα έγγραφα από τον υπολογιστή σας ή να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας για να τραβήξετε μια φωτογραφία. Κατά τη μεταφόρτωση εγγράφων μέσω του υπολογιστή σας, μπορείτε να μεταφέρετε και να αποθέσετε αρχεία στην καθορισμένη περιοχή, προκειμένου να τα ανεβάσετε. Βεβαιωθείτε ότι το έγγραφο που θα ανεβάσετε ως τεκμήριο της κύριας διεύθυνσής σας είναι πρόσφατο (ημερομηνία έκδοσης το πολύ έξι μηνών). Αν είναι παλαιότερο των έξι μηνών, δεν θα μπορέσουμε να το δεχτούμε.

3. Τραπεζικά στοιχεία

Τέλος, σε περίπτωση που ως επιθυμητό τρόπο πληρωμής σας έχετε δηλώσει τραπεζικό έμβασμα, θα σας ζητήσουμε να ελέγξετε τα τραπεζικά σας στοιχεία, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι όλα είναι σωστά και ενημερωμένα. Αυτό μας επιτρέπει να τα αντιστοιχίσουμε με το φυσικό πρόσωπο ή την επιχείρηση που είναι ο αποδέκτης της πληρωμής. Θα εμφανίσουμε τα τρέχοντα τραπεζικά στοιχεία που έχουμε για εσάς, οπότε, εάν υπάρχουν λάθη ή παραλείψεις, θα μπορείτε να μας δώσετε τα ακριβή στοιχεία σε αυτό το βήμα.

Προτού υποβάλετε τη φόρμα Στοιχείων Συνεργάτη (KYP), θα σας εμφανίσουμε συνοπτικά τα στοιχεία που δώσατε. Ελέγξτε προσεκτικά τα πάντα και βεβαιωθείτε ότι τα στοιχεία που έχουν συμπληρωθεί στη φόρμα συμφωνούν με τα έγγραφα που ανεβάζετε.


Μετά την υποβολή της φόρμας Στοιχείων Συνεργάτη (KYP)

Μετά την υποβολή της φόρμας Στοιχείων Συνεργάτη (KYP), θα ελέγξουμε και θα επαληθεύσουμε αυτά τα στοιχεία. Θα σας στείλουμε μια ειδοποίηση μέσω email που θα σας ενημερώνει ότι η διαδικασία επεξεργασίας των στοιχείων συνεργάτη έχει ολοκληρωθεί. Σε μεταγενέστερη φάση, θα σας ενημερώσουμε, επίσης, πότε η Booking Holdings Financial Services (BHFS) θα ξεκινήσει την επεξεργασία των πληρωμών σας. Αυτή θα είναι η ημερομηνία ενεργοποίησης των υπηρεσιών της Booking Holdings Financial Services (BHFS). Εάν χρειαστούμε περισσότερες πληροφορίες για να ολοκληρώσουμε τη διαδικασία ταυτοποίησης και επαλήθευσης, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.


Τι θα συμβεί εάν δεν συμπληρώσετε τη φόρμα Στοιχείων Συνεργάτη (KYP);

Αν και δεν θα υπάρξει άμεσος αντίκτυπος στις υπηρεσίες που απολαμβάνετε στην πλατφόρμα μας και οι υπηρεσίες καταβολής πληρωμών προς εσάς θα συνεχιστούν βραχυπρόθεσμα, αυτό μπορεί να αλλάξει καθώς κλιμακώνουμε τις υπηρεσίες πληρωμών μας μέσω της Booking Holdings Financial Services (BHFS). 

Σας συνιστούμε να συμπληρώσετε τη φόρμα Στοιχείων Συνεργάτη (KYP) εντός 90 ημερών για να αποφύγετε τυχόν διακοπή των υπηρεσιών πληρωμών. Μετά από αυτήν την περίοδο, οι υπηρεσίες της πλατφόρμας μας θα παραμείνουν διαθέσιμες σε εσάς, αλλά ενδέχεται να διακόψουμε τις υπηρεσίες πληρωμών μας. 


Πώς χειριζόμαστε τα στοιχεία σας

Δεσμευόμαστε για τη διατήρηση της ασφάλειας των πελατών μας και της επιχείρησής τους. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο χρησιμοποιούμε μια σειρά ατόμων, εργαλείων και διαδικασιών για να διασφαλίσουμε ότι τα προσωπικά στοιχεία χρησιμοποιούνται πάντα με ασφάλεια και σύμφωνα με τις ισχύουσες απαιτήσεις περί απορρήτου. 

 

Διαβάστε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η BHFS διαχειρίζεται τα προσωπικά στοιχεία, στην Πολιτική Απορρήτου της Booking Holdings Financial Services.

Είναι χρήσιμο αυτό το άρθρο;