Πώς μπορώ να συνδέσω μια νέα πολιτική ακύρωσης με μία τιμή;

Μετά τη δημιουργία μιας νέας πολιτικής, πρέπει να τη συνδέσετε με κάποια τιμή για να ενεργοποιηθεί στη σελίδα σας στην Booking.com:

  1. Πηγαίνετε στην καρτέλα «Τιμες & Διαθεσιμότητα».
  2. Κάντε κλικ στο «Κατηγορίες τιμής» και έπειτα στο «Επεξεργασία» κάτω από την τιμή με την οποία θέλετε να συνδέσετε τη νέα σας πολιτική.
  3. Κάτω από «Ποια πολιτική;», επιλέξτε τη νέα πολιτική που δημιουργήσατε.
  4. Κάντε κλικ στο «Έλεγχος» για να ελέγξετε αν οι πληροφορίες είναι σωστές.
  5. Κάντε κλικ στο «Ενεργοποίηση κατηγορίας τιμής» για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία.

Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε νέα κατηγορία τιμής για τη νέα πολιτική που δημιουργήσατε.

Θέλετε να μάθετε περισσότερα; Δείτε εδώ πώς να αλλάξετε τις πολιτικές ακύρωσης.

Ποια είναι η γνώμη σας για αυτήν τη σελίδα;