Τι είναι η Αυστηρή Εξακρίβωση Ταυτότητας Πελάτη;

Στις 14 Σεπτεμβρίου 2019, θα τεθεί σε ισχύ νέα νομοθεσία που ονομάζεται Δεύτερη Οδηγία για τις Υπηρεσίες Πληρωμών (PSD2), η οποία έχει σκοπό να μειώσει τις απάτες και να αυξήσει την ασφάλεια των ηλεκτρονικών πληρωμών. Αυτό σημαίνει ότι όταν χρεώνετε (ή προεγκρίνετε) μια κάρτα την οποία δεν έχετε στη διάθεσή σας σε φυσική μορφή, ή όταν χρεώνετε κάρτες από απόσταση, θα πρέπει να κάνετε Αυστηρή Εξακρίβωση Ταυτότητας Πελάτη (SCA). 

H Αυστηρή Εξακρίβωση Ταυτότητας Πελάτη σημαίνει ότι η ταυτότητα του πελάτη σας θα πρέπει να επαληθευτεί με ιδιαίτερη προσοχή. Αυτό σημαίνει ότι ο επισκέπτης θα πρέπει να αποδείξει ότι είναι ο κάτοχος της κάρτας χρησιμοποιώντας δύο από τους τρεις τρόπους* εξακρίβωσης που περιγράφονται παρακάτω:

Εικόνα
graphic_strong_customer_authentication

*Κάτι που ο πελάτης γνωρίζει (κωδικό πρόσβασης ή PIN), κατέχει (τηλέφωνο ή υλισμικό  επαλήθευσης) ή αποτελεί μοναδικό φυσικό χαρακτηριστικό του (δακτυλικό αποτύπωμα ή αναγνώριση προσώπου).

Σημείωση: Από τις 14 Σεπτεμβρίου 2019, οι τράπεζες θα απορρίπτουν πληρωμές εάν αυτές απαιτούν Αυστηρή Εξακρίβωση Ταυτότητας Πελάτη αλλά δεν πληρούν αυτές τις προϋποθέσεις.

Μετάβαση σε:

Πότε θα ισχύει η Αυστηρή Εξακρίβωση Ταυτότητας Πελάτη;

Γιατί ονομάζεται Δεύτερη Οδηγία για τις Υπηρεσίες Πληρωμών (PSD2) η νέα νομοθεσία;

Τι είναι η Αυστηρή Εξακρίβωση Ταυτότητας Πελάτη (SCA) σύμφωνα με τη Δεύτερη Οδηγία για τις Υπηρεσίες Πληρωμών (PSD2);

Σε ποιες περιοχές θα ισχύει η Αυστηρή Εξακρίβωση Ταυτότητας Πελάτη (SCA) σύμφωνα με τη Δεύτερη Οδηγία για τις Υπηρεσίες Πληρωμών (PSD2);


Πότε θα ισχύει η Αυστηρή Εξακρίβωση Ταυτότητας Πελάτη;

Η Αυστηρή Εξακρίβωση Ταυτότητας Πελάτη θα ισχύει αν χρεώνετε πιστωτική ή χρεωστική κάρτα που έχει εκδοθεί από οντότητα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) και εσείς βρίσκεστε επίσης εντός του ΕΟΧ. Κάθε φορά που επιχειρείτε να χρεώσετε κάρτα την οποία δεν μπορείτε να εισαγάγετε σε φυσική μορφή στο μηχάνημα POS, θα πρέπει να εφαρμόζεται η Αυστηρή Εξακρίβωση Ταυτότητας Πελάτη.

Η Booking.com θα πραγματοποιεί την Αυστηρή Εξακρίβωση Ταυτότητας Πελάτη για όλες τις κρατήσεις για τις οποίες διευκολύνει της πληρωμή μέσω των Πληρωμών από την Booking.com. Ορισμένες κρατήσεις θα βρίσκονται εκτός των σκοπών της νομοθεσίας (δηλαδή δεν θα επηρεάζονται) ενώ άλλες κρατήσεις θα εξαιρούνται από την Αυστηρή Εξακρίβωση Ταυτότητας Πελάτη.


Επόμενα βήματα

Θα δημοσιεύσουμε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Αυστηρή Εξακρίβωση Ταυτότητας Πελάτη ώστε να σας βοηθήσουμε να κατανοήσετε πώς σας επηρεάζει αυτή η νομοθεσία και πώς να προετοιμαστείτε για την εφαρμογή της.

Στο μεταξύ, μπορείτε να μάθετε περισσότερα για την Αυστηρή Εξακρίβωση Ταυτότητας Πελάτη (SCA) από τις Adyen, Stripe ήJPMorgan


Γιατί ονομάζεται Δεύτερη Οδηγία για τις Υπηρεσίες Πληρωμών (PSD2) η νέα νομοθεσία;

Η Δεύτερη Οδηγία για τις Υπηρεσίες Πληρωμών (PSD2) αποτελεί αναθεώρηση της τρέχουσας οδηγίας για τις υπηρεσίες πληρωμών. Η αναθεώρηση αυτή απαιτεί ακόμα πιο αυστηρή εξακρίβωση ταυτότητας πελάτη για ηλεκτρονικές πληρωμές/αγορές. Η Αυστηρή Εξακρίβωση Ταυτότητας πελάτη ονομάζεται και SCA. Άρα η Δεύτερη Οδηγία για τις Υπηρεσίες Πληρωμών (PSD2) είναι ο ίδιος ο κανονισμός και η Αυστηρή Εξακρίβωση Ταυτότητας αναφέρεται στις απαραίτητες ενέργειες συμμόρφωσης με την PSD2.

Τι είναι η Αυστηρή Εξακρίβωση Ταυτότητας Πελάτη (SCA) σύμφωνα με τη Δεύτερη Οδηγία για τις Υπηρεσίες Πληρωμών (PSD2);

Η Αυστηρή Εξακρίβωση Ταυτότητας Πελάτη (SCA) σημαίνει ότι οι πελάτες θα πρέπει να κάνουν επιπλέον βήματα στη διάρκεια της διαδικασίας πληρωμής προκειμένου να αγοράσουν οτιδήποτε ηλεκτρονικά ή σε περίπτωση που δεν γίνεται εισαγωγή κάρτας σε φυσική μορφή σε μηχάνημα POS. Με τη διαδικασία αυτή, ο πελάτης θα αποδεικνύει ότι είναι ο κάτοχος της κάρτας, μειώνοντας έτσι τα περιστατικά απάτης. 

Σε ποιες περιοχές θα ισχύει η Αυστηρή Εξακρίβωση Ταυτότητας Πελάτη (SCA) σύμφωνα με τη Δεύτερη Οδηγία για τις Υπηρεσίες Πληρωμών (PSD2);

Θα ισχύει εντός Ευρώπης, δηλαδή σε όλες τις περιπτώσεις που η επιχείρηση από την οποία θέλει να αγοράσει κάτι ο πελάτης βρίσκεται εντός των χωρών του ΕΟΧ και η τράπεζα ή ο πάροχος της πιστωτικής κάρτας του πελάτη βρίσκεται επίσης εντός του ΕΟΧ.