Μπορεί η Booking.com να εκδόσει ένα τιμολόγιο για όλα τα καταλύματα του ομαδικού λογαριασμού μου;

Δυστυχώς δεν μπορούμε να εκδώσουμε συγκεντρωτικά τιμολόγια.

Ωστόσο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την καρτέλα «Οικονομικά» στο extranet για να δείτε μια συγκεντρωτική κατάσταση όλων των καταλυμάτων στον ομαδικό λογαριασμό σας, και στη συνέχεια κάντε μια συνολική πληρωμή.

Θέλετε να μάθετε πώς να πληρώνετε πολλά τιμολόγια μαζί;

Ποια είναι η γνώμη σας για αυτήν τη σελίδα;