Περιλαμβάνεται χρέωση ΦΠΑ στο τιμολόγιο προμήθειάς μου στην Booking.com;

Ανάλογα με την τοπική νομοθεσία σχετικά με τον ΦΠΑ, μπορεί να χρεώνουμε ΦΠΑ στο τιμολόγιο της προμήθειάς σας. Στις περιπτώσεις που δεν χρεώνουμε εμείς τον ΦΠΑ, μπορεί να σας ζητηθεί να υπολογίσετε και να δηλώσετε εσείς τον ΦΠΑ στις τοπικές φορολογικές αρχές.

ΦΠΑ που χρεώνετε εσείς στους επισκέπτες:

Η προμήθειά σας υπολογίζεται βάσει του συνολικού κόστους κράτησης, συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ, εφόσον ισχύει.

Για περισσότερες ερωτήσεις σχετικά με τον ΦΠΑ, παρακαλούμε συμβουλευτείτε τις τοπικές φορολογικές αρχές.