Μπορεί η Booking.com να εκδόσει ένα τιμολόγιο για όλα τα καταλύματα του ομαδικού λογαριασμού μου;

Ενημερώθηκε πριν 7 months
Αποθήκευση

Δυστυχώς δεν μπορούμε να εκδώσουμε συγκεντρωτικά τιμολόγια.

Ωστόσο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την καρτέλα «Οικονομικά» στο extranet για να δείτε μια συγκεντρωτική κατάσταση όλων των καταλυμάτων στον ομαδικό λογαριασμό σας, και στη συνέχεια κάντε μια συνολική πληρωμή.

Θέλετε να μάθετε πώς να πληρώνετε πολλά τιμολόγια μαζί;

Is this article helpful?