Πρέπει να στείλω την επιβεβαίωση πληρωμής μετά την πληρωμή του τιμολογίου μου;

Ενημερώθηκε πριν 10 months
Αποθήκευση

Αρχικά, σας ευχαριστούμε που πληρώνετε τα τιμολόγιά σας εγκαίρως – το εκτιμούμε πολύ.

Αφού πληρώσετε το τιμολόγιο προμήθειας, δεν χρειάζεται να μας στείλετε απόδειξη πληρωμής, εκτός εάν σας το ζητήσουμε.

Μπορείτε να δείτε την κατάσταση των πληρωμών σας ακολουθώντας αυτά τα βήματα:

  1. Συνδεθείτε στο extranet.
  2. Κάντε κλικ στην καρτέλα «Οικονομικά» και στη συνέχεια στο «Τιμολόγια».

Σημείωση: Αφού πληρώσετε το τιμολόγιο, υπολογίστε ότι χρειάζονται περίπου 2-3 εργάσιμες ημέρες για να εμφανιστεί στο σύστημα.

Is this article helpful?