Τι πρέπει να κάνω εάν έχω πληρώσει τα τιμολόγιά μου αλλά εμφανίζονται ως «ανεξόφλητα» στο extranet;

Ενημερώθηκε πριν 7 μήνες
Αποθήκευση

Πρώτα από όλα, σας ευχαριστούμε που πληρώσατε έγκαιρα τα τιμολόγιά σας. Το εκτιμούμε ιδιαίτερα.

Εάν παρατηρήσετε ότι ορισμένα τιμολόγια επισημαίνονται ακόμη ως ανεξόφλητα (με κόκκινο) στην καρτέλα «Οικονομικά» του extranet, περιμένετε τουλάχιστον 2-3 εργάσιμες μέρες για να εμφανιστεί εκεί η πληρωμή και για να ελέγξουμε από πλευράς μας εν εκκρεμεί η πληρωμή στα συστήματά μας προτού επισημάνουμε ότι εξοφλήθηκε.

Αν χρειαζόμαστε περισσότερες πληροφορίες για την πληρωμή σας, θα επικοινωνήσει μαζί σας η ομάδα των Οικονομικών.

Is this article helpful?