ΦΠΑ στα τιμολόγια προμήθειας στην Αλβανία: συχνές ερωτήσεις

Ενημερώθηκε πριν 7 μήνες | Χρόνος ανάγνωσης: 5 λεπτά
Αποθήκευση

Εάν είστε εγγεγραμμένοι στο αλβανικό μητρώο ΦΠΑ, αλλά δεν μας έχετε δώσει το αλβανικό ΑΦΜ σας («NUIS»), μια επιβεβαίωση ότι είστε εγγεγραμμένοι στο μητρώο ΦΠΑ, την ημερομηνία και αντίγραφο της βεβαίωσης εγγραφής σας στο μητρώο ΦΠΑ, παρακαλούμε να το κάνετε μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2023. Μπορείτε να μάθετε πώς να το κάνετε παρακάτω.

 

Σύμφωνα με τη νομοθεσία της Αλβανίας σχετικά με τον ΦΠΑ, θα αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζεται ο ΦΠΑ στα τιμολόγια προμήθειας που στέλνουμε στους συνεργάτες με καταλύματα την Αλβανία. Είμαστε πρόθυμοι να σας παρέχουμε όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες για να σας στηρίξουμε και να σας βοηθήσουμε να κατανοήσετε τι πρέπει να κάνετε στη συνέχεια. Σε αυτό το άρθρο θα βρείτε μερικές από τις πιο σημαντικές πληροφορίες σχετικά με αυτές τις αλλαγές, καθώς και απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις.


Τι αλλάζει και πώς επηρεάζεστε εσείς

 • Από την 1η Νοεμβρίου 2023, σύμφωνα με τον αλβανικό νόμο 92/2014 περί ΦΠΑ, θα εφαρμόζουμε ΦΠΑ στα τιμολόγια προμηθειών που στέλνουμε σε συνεργάτες με καταλύματα στην Αλβανία και οι οποίοι δεν μας έχουν δώσει τον ΑΦΜ τους(«NUIS»), επιβεβαίωση ότι είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ΦΠΑ, την ημερομηνία και αντίγραφο της βεβαίωσης εγγραφής στο μητρώο ΦΠΑ.

  Σε περίπτωση εφαρμογής ΦΠΑ, θα καταβάλλουμε το πλήρες ποσό στις φορολογικές αρχές της Αλβανίας. Αυτό δεν επηρεάζει τυχόν ΦΠΑ που χρεώνεται στους επισκέπτες με βάση την τιμή της διαμονής τους στο κατάλυμά σας, αλλά αφορά μόνο τα τιμολόγια προμήθειας στέλνουμε στους συνεργάτες με καταλύματα.

 • Εάν είστε συνεργάτης με κατάλυμα στην Αλβανία, ένα από αυτά τα σενάρια θα ισχύει για εσάς και το δικό σας κατάλυμα:

  ●      Αν μας δώσετε τον ΑΦΜ («NUIS») σας, μια επιβεβαίωση ότι έχετε εγγραφεί στο μητρώο για σκοπούς ΦΠΑ, την ημερομηνία και ένα αντίγραφο της βεβαίωσης εγγραφής, δεν θα εφαρμόζουμε ΦΠΑ στα τιμολόγια προμήθειας που σας στέλνουμε. Την υποχρέωση υποβολής δήλωσης ΦΠΑ που ενδεχομένως να οφείλετε στις φορολογικές αρχές της Αλβανίας θα την έχετε εσείς.

  ●      Αν δεν έχετε κάνει εγγραφή για σκοπούς ΦΠΑ ή/και δεν μας δώσετε τον ΑΦΜ σας, μια επιβεβαίωση ότι έχετε κάνει εγγραφή στο μητρώο ΦΠΑ, την ημερομηνία και τη βεβαίωση της εγγραφής αυτής, θα εφαρμόζουμε ΦΠΑ 20% στα τιμολόγια προμήθειας που θα σας στέλνουμε από την 1η Νοεμβρίου 2023. Θα καταβάλλουμε εμείς το πλήρες ποσό ΦΠΑ στις φορολογικές αρχές της Αλβανίας. Σημειώστε ότι, ακόμη και σε περίπτωση που δεν είστε εγγεγραμμένοι στο μητρώο ΦΠΑ, είστε υποχρεωμένοι να μας δώσετε τον ΑΦΜ σας, προκειμένου να είμαστε σε συμμόρφωση με τη νομοθεσία σχετικά με τον ΦΠΑ στην Αλβανία.

  ●   Αν δεν μας δώσετε τον ΑΦΜ σας ή δεν επιβεβαιώσετε ότι είστε εγγεγραμμένοι στο μητρώο ΦΠΑ ή/και δεν μας δώσετε την ημερομηνία και ένα αντίγραφο της βεβαίωσης της εγγραφής σας στο μητρώο ΦΠΑ, θα εξακολουθήσουμε να εφαρμόζουμε ΦΠΑ 20% στα τιμολόγια προμήθειας που θα σας στέλνουμε από την 1η Νοεμβρίου 2023. Αλλά δεν θα μπορείτε να ζητήσετε τα έξοδα προμήθειας ως εκπίπτοντα φόρο και επίσης δεν θα μπορείτε να ανακτήσετε τον ΦΠΑ εσόδων ή να τον δαπανήσετε για φορολογικούς σκοπούς. Θα καταβάλλουμε εμείς το πλήρες ποσό ΦΠΑ στις φορολογικές αρχές της Αλβανίας.

  Εάν πρέπει να ενημερώσετε τα στοιχεία ΑΦΜ/ΦΠΑ που έχουμε στο σύστημά μας, διαβάστε την ενότητα 2 αυτού του άρθρου για να μάθετε πώς να το κάνετε.

Τι πρέπει να κάνετε

 • Δώστε μας τις απαιτούμενες πληροφορίες έως τις 31 Οκτωβρίου 2023. Δείτε πώς:

  1. Συνδεθείτε στο Extranet
  2. Κάντε κλικ στο Οικονομικά
  3. Κάντε κλικ στο Στοιχεία ΑΦΜ ή στο Ρυθμίσεις Οικονομικών, στο Στοιχεία ΑΦΜ και έπειτα στο Επεξεργασία στοιχείων
  4. Συμπληρώστε τον ΑΦΜ σας
  5. Επιβεβαιώστε ότι είστε εγγεγραμμένη επιχείρηση ή φυσικό πρόσωπο
  6. Επιλέξτε «Ναι» / «Όχι» για να επιβεβαιώσετε ότι έχετε κάνει εγγραφή στο μητρώο ΦΠΑ
  7. Ανεβάστε τη βεβαίωση της εγγραφής σας στο μητρώο ΦΠΑ
  8. Κάντε κλικ στο Αποθήκευση

Κατανόηση των ΑΦΜ

 • Ο ΑΦΜ (αριθμός φορολογικού μητρώου) αποδίδεται σε εταιρείες φυσικά πρόσωπα. Όταν εκδίδεται σε νομικά πρόσωπα, ονομάζεται «NUIS» («Μοναδικός Αριθμός Ταυτοποίησης Υποκειμένων»). Όταν εκδίδεται σε φυσικά πρόσωπα ονομάζεται Προσωπικός Αριθμός. Για τις επιχειρήσεις, το πρώτο γράμμα του NUIS αναφέρεται στη δεκαετία κατά την οποία έχει γίνει εγγραφή (το άλλο γράμμα αναφέρεται επίσης στην ημερομηνία εγγραφής). Για τα φυσικά πρόσωπα, ο προσωπικός αριθμός αναφέρεται στο έτος γέννησης, π.χ. A12345678B.

 • Η απόκτηση ΑΦΜ δεν σημαίνει ότι έχει γίνει αυτόματα εγγραφή και για σκοπούς ΦΠΑ. Για εγγραφή στο μητρώο ΦΠΑ, σας συνιστούμε να επικοινωνήσετε με τον φοροτεχνικό σας. Ωστόσο, για γενικές πληροφορίες σχετικά με τις εγγραφές στο μητρώο ΦΠΑ στην Αλβανία, σας παραπέμπουμε στον ιστότοπο της Φορολογικής Αρχής (www.tatime.gov.al).

 • Αφού εγγραφείτε στο μητρώο ΦΠΑ, θα μπορείτε να λάβετε από την πύλη e-albania μια βεβαίωση που θα επιβεβαιώνει την κατάσταση εγγραφής στο μητρώο ΦΠΑ, σε αυτόν τον σύνδεσμο. Χρειαζόμαστε αντίγραφο αυτής της βεβαίωσης για να επικυρώσουμε τον ΑΦΜ και την εγγραφή σας στο μητρώο ΦΠΑ.

 • Εάν δεν μας δώσετε όλες αυτές τις πληροφορίες, θα εφαρμόζουμε ΦΠΑ 20% στα τιμολόγια προμήθειας που θα σας στέλνουμε από την 1η Νοεμβρίου 2023. Θα πρέπει να πληρώνετε το συνολικό ποσό κάθε τιμολογίου, δηλαδή το ποσό της προμήθειας και το ποσό του ΦΠΑ, σε εμάς. Εμείς θα καταβάλλουμε το πλήρες ποσό ΦΠΑ στις φορολογικές αρχές της Αλβανίας.

 • Από την 1η Νοεμβρίου 2023 θα αρχίσουμε να εφαρμόζουμε ΦΠΑ σε συνεργάτες με καταλύματα στην Αλβανία που δεν μας έχουν παράσχει ΑΦΜ, επιβεβαίωση ότι είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ΦΠΑ, την ημερομηνία και αντίγραφο της βεβαίωσης εγγραφής στο μητρώο ΦΠΑ. Αυτά τα τιμολόγια θα αφορούν κρατήσεις με check-out τον Οκτώβριο του 2023.

 • Μετά την 1η Νοεμβρίου 2023, εάν λάβετε από εμάς τιμολόγιο προμήθειας που περιλαμβάνει ΦΠΑ αλλά πιστεύετε ότι μας έχετε δώσει τις πληροφορίες που αναφέρονται παραπάνω, ελέγξτε στο extranet για να βεβαιωθείτε ότι τα στοιχεία που μας δώσατε έχουν αποθηκευτεί. Για να το κάνετε, ακολουθήστε τις οδηγίες που παρέχονται στην ενότητα 2 αυτού του άρθρου.

  Αν μας έχετε δώσει όλα τα στοιχεία, λυπούμαστε για την ταλαιπωρία και θα χαρούμε να διορθώσουμε το λάθος μας πιστώνοντας το λανθασμένο τιμολόγιο προμήθειας και εκδίδοντας σωστό τιμολόγιο χωρίς ΦΠΑ. Για να μας το ζητήσετε, αμφισβητήστε το αρχικό τιμολόγιο ακολουθώντας τις οδηγίες σε αυτό το άρθρο.

 • Όταν μας δώσετε τον ΑΦΜ σας, θα σας ρωτήσουμε εάν έχετε κάνει εγγραφή στο μητρώο ΦΠΑ στην Αλβανία. Εάν ναι, θα σας ζητήσουμε να μας δώσετε την ημερομηνία εγγραφής στο μητρώο ΦΠΑ και να ανεβάσετε και τη βεβαίωση εγγραφής σας.

 • Ναι, εάν δεν έχετε κάνει εγγραφή στο μητρώο ΦΠΑ, ο ΦΠΑ που εφαρμόζεται στα τιμολόγια προμήθειας που σας στέλνουμε είναι δυστυχώς πιθανό να είναι ένα επιπλέον κόστος για εσάς.

 • Αφού εγγραφείτε στο μητρώο ΦΠΑ, παρακαλούμε δώστε μας ένα αντίγραφο της βεβαίωσης εγγραφής στο μητρώο ΦΠΑ ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην ενότητα 2 αυτού του άρθρου. Μέχρι τότε, θα συνεχίσουμε να εφαρμόζουμε ΦΠΑ στα τιμολόγια προμήθειας που θα σας στέλνουμε. Αφού μας δώσετε μια επιβεβαίωση ότι έχετε εγγραφεί στο μητρώο ΦΠΑ, την ημερομηνία εγγραφής καθώς και ένα αντίγραφο της βεβαίωσης εγγραφής, θα σταματήσουμε να εφαρμόζουμε ΦΠΑ στα τιμολόγια προμήθειας που σας στέλνουμε, το συντομότερο δυνατό. Την υποχρέωση υποβολής δήλωσης ΦΠΑ που ενδεχομένως να οφείλετε στις φορολογικές αρχές της Αλβανίας θα την έχετε εσείς.

 • Αν έχετε κάνει εγγραφή στο μητρώο ΦΠΑ, είναι πάρα πολύ σημαντικό να μας δώσετε τις απαιτούμενες πληροφορίες. Με αυτόν τον τρόπο, θα αποφύγουμε να χρεώνουμε αλβανικό ΦΠΑ στην προμήθεια μας ενώ δεν πρέπει. Ωστόσο, σε περίπτωση που δεν μπορέσατε να μας παράσχετε έγκαιρα τα απαιτούμενα στοιχεία αλλά το πράξετε σε μεταγενέστερο στάδιο, θα διορθώσουμε τον ΦΠΑ που δεν έπρεπε να χρεώσουμε, εκδίδοντας πιστωτικό σημείωμα. Φυσικά, αυτό θα το κάνουμε μόνο σε περίπτωση που μας παράσχετε αποδεικτικά στοιχεία ότι είχατε κάνει εγγραφή στο μητρώο ΦΠΑ για την αντίστοιχη περίοδο.

Άλλες ερωτήσεις που μπορεί να έχετε

 • Θα βρείτε τον ΑΦΜ μας στα τιμολόγια προμήθειας που σας στέλνουμε.

 • Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τον ιστότοπο της Φορολογικής Αρχής (www.tatime.gov.al).

 • Ναι, είμαστε πλέον εγγεγραμμένοι για σκοπούς ΦΠΑ στην Αλβανία. Ως αποτέλεσμα, θα εφαρμόζουμε ΦΠΑ στα τιμολόγια προμήθειας, όπου απαιτείται, σύμφωνα με την νομοθεσία της Αλβανίας που αφορά τον ΦΠΑ και θα καταβάλλουμε το πλήρες ποσό ΦΠΑ στις φορολογικές αρχές της Αλβανίας.

  Σημειώστε ότι η Booking.com είναι ολλανδική εταιρεία και η εγγραφή στο μητρώο ΦΠΑ της Αλβανίας δεν έχει σχέση με τις υποχρεώσεις μας για καταβολή άλλων φόρων στις Κάτω Χώρες.

 • Αν έχετε άλλες ερωτήσεις σχετικά με τις φορολογικές υποχρεώσεις σας, σας συνιστούμε να επικοινωνήσετε με τον φοροτεχνικό ή τον λογιστή σας. Δυστυχώς, δεν μπορούμε να σας δώσουμε συμβουλές σχετικά με τις συγκεκριμένες φορολογικές υποχρεώσεις που αφορούν εσάς ή το κατάλυμά σας.

Είναι χρήσιμο αυτό το άρθρο;