Πρόσβαση στο extranet και ειδοποιήσεις

Μάθετε πώς θα δημιουργήσετε και θα επαναφέρετε στοιχεία σύνδεσης στο extranet, πώς θα διαχειριστείτε ή θα αφαιρέσετε καταλύματα από ομαδικούς λογαριασμούς και θα ρυθμίσετε τις ειδοποιήσεις στα μηνύματα της Booking.com.

βοήθεια
Πρόσβαση στο extranet και ειδοποιήσεις
Προσθέσαμε μια νέα λειτουργία στο extranet που απλοποιεί τη διαχείριση των λογαριασμών σύνδεσης του καταλύματός σας.* Δεν θα χρειάζεται πλέον να έχετε μόνο ένα
βοήθεια
Πρόσβαση στο extranet και ειδοποιήσεις
Αν συνδεθείτε στο extranet της Booking.com από κάποια νέα συσκευή, θα σας ζητηθεί να επαληθεύσετε τα στοιχεία σας. Επιλέξτε κάτι από τα παρακάτω: Κλήση