Πρόσβαση στο extranet και ειδοποιήσεις

Μάθετε πώς θα δημιουργήσετε και θα επαναφέρετε στοιχεία σύνδεσης στο extranet, πώς θα διαχειριστείτε ή θα αφαιρέσετε καταλύματα από ομαδικούς λογαριασμούς και θα ρυθμίσετε τις ειδοποιήσεις στα μηνύματα της Booking.com.