Κοινοποίηση πληροφοριών για το check-in στους επισκέπτες

Ενημερώθηκε πριν 1 χρόνο
Αποθήκευση

Κατανοούμε ότι είναι σημαντικό να επικοινωνείτε με τους επισκέπτες σας πριν από την άφιξή τους. Είτε επειδή δεν μπορείτε να υποδεχθείτε τους επισκέπτες σας αυτοπροσώπως, είτε επειδή θέλετε να μοιραστείτε μαζί τους ορισμένες πληροφορίες εκ των προτέρων είτε για οποιονδήποτε άλλο λόγο, πρέπει να έχετε τη δυνατότητα να επικοινωνείτε μαζί τους πριν από την άφιξη.

Αν θέλετε να ενημερώσετε τους επισκέπτες συγκεκριμένα για την παραλαβή των κλειδιών, μπορείτε να διαβάσετε αυτό το άρθρο σχετικά με το πώς μπορείτε να ρυθμίσετε τη λειτουργία για την παραλαβή των κλειδιών. Διαφορετικά, έχετε δύο επιλογές για να επικοινωνείτε μαζί τους εκ των προτέρων. Είναι καλύτερο να έρθετε σε επαφή το συντομότερο δυνατό, καθώς οι επισκέπτες σας πιθανόν να ταξιδεύουν ή να έχουν περιορισμένη πρόσβαση στα email τους πιο κοντά στην ημερομηνία του check-in.


Τι περιλαμβάνει αυτό το άρθρο

Επικοινωνία με τον επισκέπτη μέσα από τη σελίδα κρατήσεων

Επικοινωνία με τον επισκέπτη χρησιμοποιώντας πρότυπα μηνυμάτων


Επικοινωνία με τον επισκέπτη μέσα από τη σελίδα κρατήσεων

 1. Συνδεθείτε στο extranet και κάντε κλικ στο Κρατήσεις
 2. Κάντε κλικ στο όνομα επισκέπτη ή στον αριθμό κράτησής του
 3. Στη σελίδα με τα στοιχεία κράτησης, κατεβείτε στο Συζήτηση με τον επισκέπτη
 4. Πληκτρολογήστε το μήνυμά σας στο πεδίο κειμένου, κάντε κλικ στο Πρότυπα για να επιλέξετε ένα από τα πρότυπα μηνυμάτων σας και στη συνέχεια, κάντε κλικ στο Αποστολή
 5. Αν προτιμάτε να καλέσετε τον επισκέπτη, μπορείτε να δείτε το τηλέφωνο επικοινωνίας του κάνοντας κλικ στο Εμφάνιση αριθμού τηλεφώνου

Επικοινωνία με τον επισκέπτη χρησιμοποιώντας πρότυπα μηνυμάτων

Τα πρότυπα μηνυμάτων είναι έτοιμες απαντήσεις που μπορείτε να στέλνετε γρήγορα για να μην χρειάζεται να πληκτρολογείτε επανειλημμένα το ίδιο μήνυμα για διαφορετικούς επισκέπτες. Για να δημιουργήσετε ένα νέο πρότυπο ή να ενημερώσετε ένα υπάρχον, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:

 1. Συνδεθείτε στο extranet και κάντε κλικ στην καρτέλα Κατάλυμα.
 2. Κάντε κλικ στο Προτιμήσεις μηνυμάτωνκαι μετά στο Πρότυπα μηνυμάτων.
 3. Για να δημιουργήσετε ένα νέο πρότυπο, κάντε κλικ στο Δημιουργία νέου προτύπου και γράψτε το μήνυμά σας στο πεδίο που θα εμφανιστεί. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε πλαίσια για τις πληροφορίες επισκέπτη, όπως το όνομά του και την ημερομηνία check-in, τα οποία θα συμπληρώνονται αυτόματα με τις σωστές πληροφορίες.
 4. Επιλέξτε τη γλώσσα στην οποία έχετε γράψει το μήνυμα, επισυνάψτε τυχόν σχετικές εικόνες και κάντε κλικ στο Συνέχεια.
 5. Δώστε ένα όνομα στο πρότυπό σας, επιλέξτε το θέμα με το οποίο σχετίζεται και κάντε κλικ στο Αποθήκευση προτύπου.
 6. Για να ενημερώσετε ένα υπάρχον μήνυμα, επιλέξτε το από τη λίστα με τα πρότυπα, επεξεργαστείτε το μήνυμα και κάντε κλικ στο Αποθήκευση προτύπου.

Αφού ρυθμίσετε το πρότυπό σας, ακολουθήστε αυτά τα βήματα για να στείλετε ένα πρότυπο μήνυμα σε κάποιον επισκέπτη:

 1. Συνδεθείτε στο extranet
 2. Κάντε κλικ στο Μηνύματα και στη συνέχεια στο Μηνύματα πελατών
 3. Επιλέξτε το μήνυμα στο οποίο θέλετε να απαντήσετε
 4. Κάντε κλικ στο Πρότυπα και επιλέξτε το πρότυπο που θέλετε να χρησιμοποιήσετε
 5. Επεξεργαστείτε το πρότυπο μήνυμα αν χρειάζεται, και κάντε κλικ στο Αποστολή

Είναι χρήσιμο αυτό το άρθρο;