Τι είναι οι φωτογραφίες από επισκέπτες;

Ενημερώθηκε πριν 2 μήνες

Οι φωτογραφίες από επισκέπτες είναι φωτογραφίες που συγκεντρώνουμε από πραγματικούς επισκέπτες. Ο σκοπός μας είναι να λειτουργούν συμπληρωματικά με τις φωτογραφίες του καταλύματός σας ώστε να προβάλλουμε την εμπειρία των επισκεπτών σε άλλους πελάτες.

Όταν οι επισκέπτες συμπληρώνουν το ερωτηματολόγιο σχολίων πελατών, τους δίνουμε την επιλογή να μοιραστούν μαζί μας φωτογραφίες του καταλύματος και του προορισμού που επισκέφθηκαν. Οι φωτογραφίες εμφανίζονται μαζί με το σχόλιο επισκέπτη. Το ανώτατο όριο είναι είκοσι φωτογραφίες από το κατάλυμα και είκοσι από τον προορισμό.

Όλες οι φωτογραφίες από επισκέπτες ελέγχονται από την αρμόδια ομάδα μας πριν δημοσιευτούν. Ισχύουν ειδικές οδηγίες ώστε να εξασφαλίζουμε ότι οι εικόνες είναι κατάλληλες για όλες τις ηλικίες, χρήσιμες στους πελάτες και σέβονται την ιδιωτική ζωή των εικονιζόμενων.

Σημείωση: Οι φωτογραφίες προορισμών εμφανίζονται σε διάφορες σελίδες του ιστοχώρου της Booking.com.

Για πόσο διάστημα παραμένουν στη σελίδα μου οι φωτογραφίες από επισκέπτες;

Εφόσον οι φωτογραφίες από επισκέπτες εμφανίζονται δίπλα στα σχόλια επισκεπτών, θα βρίσκονται στην ιστοσελίδα μας για 24 μήνες, δηλαδή το ίδιο χρονικό διάστημα που εμφανίζονται και τα ίδια τα σχόλια.

Ποια είναι η γνώμη σας για αυτήν τη σελίδα;

Πρόγραμμα για καταλύματα ιδανικά για εργασία

Προσθέστε κι άλλες παροχές ιδανικές για εργασία για να αυξήσετε την προβολή σας χωρίς επιπλέον χρέωση.

Μάθετε περισσότερα