Γιατί εμφανίζονται διαφορετικά οι φωτογραφίες μου στη σελίδα καταλύματος στην Booking.com από ό,τι στο extranet;

Ενημερώθηκε πριν 1 month
Αποθήκευση

Για την αύξηση των πωλήσεων και τη βελτίωση της εμπειρίας τόσο των συνεργατών μας όσο και των πιθανών επισκεπτών, κάνουμε διαρκώς δοκιμές στον ιστοχώρο μας.

Έτσι, μπορεί να βλέπετε διαφορές στον τρόπο εμφάνισης των φωτογραφιών σας, των περιγραφών και άλλων στοιχείων κατά τη διάρκεια αυτών των δοκιμών.

Is this article helpful?