Φόρτωση, διαγραφή, ανακατάταξη και επεξεργασία φωτογραφιών

Ενημερώθηκε πριν 9 μήνες | Χρόνος ανάγνωσης: 5 λεπτά
Αποθήκευση

Μπορείτε να προσθέσετε, να ενημερώσετε και να αντικαταστήσετε φωτογραφίες στο άλμπουμ φωτογραφιών του καταλύματός σας από το extranet ή την εφαρμογή Pulse.


Τι περιλαμβάνει αυτό το άρθρο:


Πώς να προσθέσετε νέες φωτογραφίες

Ακολουθήστε αυτά τα βήματα για να προσθέσετε νέες φωτογραφίες στο άλμπουμ σας μέσω του extranet:

 1. Συνδεθείτε στο extranet
 2. Κάντε κλικ στο Κατάλυμα και στη συνέχεια επιλέξτε Φωτογραφίες
 3. Κάντε κλικ στο Προσθήκη φωτογραφιών

Συνεχίστε με τα παρακάτω βήματα αν θέλετε να προσθέσετε φωτογραφίες σε ένα συγκεκριμένο δωμάτιο ή μονάδα. Φροντίστε τα άλμπουμ των δωματίων ή των μονάδων σας να περιλαμβάνουν μόνο παροχές που υπάρχουν στον συγκεκριμένο τύπο δωματίου ή μονάδας.

 1. Επιλέξτε τον τύπο δωματίου ή μονάδας 
 2. Επιλέξτε Προσθήκη φωτογραφιών

Ακολουθήστε αυτά τα βήματα για να προσθέσετε νέες φωτογραφίες μέσω της εφαρμογής Pulse:

 1. Συνδεθείτε στην εφαρμογή Pulse
 2. Πατήστε στο Περισσότερα
 3. Πατήστε στα Στοιχεία καταλύματος
 4. Επιλέξτε το κατάλυμα στο οποίο θέλετε να προσθέσετε φωτογραφίες (μπορείτε να επιλέξετε πάνω από ένα)
 5. Πατήστε στις Φωτογραφίες
 6. Επιλέξτε Άλμπουμ φωτογραφιών ή Δωμάτιο
 7. Πατήστε στο Προσθήκη φωτογραφίας, έπειτα επιλέξτε είτε το Τραβήξτε φωτογραφία για να φωτογραφίσετε κάτι χρησιμοποιώντας την κινητή συσκευή σας είτε το Επιλογή για να ανεβάσετε μια φωτογραφία από το άλμπουμ της συσκευής σας
 8. Πατήστε στο εικονίδιο επιβεβαίωσης () για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές σας αν χρησιμοποιείτε Android ή στο Αποθήκευση αν χρησιμοποιείτε iOS

Πώς να διαγράψετε φωτογραφίες

Ακολουθήστε αυτά τα βήματα για να αφαιρέσετε φωτογραφίες από τη σελίδα του καταλύματός σας στο extranet:

 1. Συνδεθείτε στο extranet
 2. Κάντε κλικ στο Κατάλυμα και στη συνέχεια επιλέξτε Φωτογραφίες
 3. Επιλέξτε τη φωτογραφία που θέλετε να αφαιρέσετε. Για να αφαιρέσετε περισσότερες φωτογραφίες ταυτόχρονα, επιλέξτε τις φωτογραφίες και κάντε κλικ στο Διαγραφή φωτογραφιών
 4. Κάντε κλικ στο Επιλογές
 5. Κάντε κλικ στο Διαγραφή και έπειτα ΟΚ

Ακολουθήστε αυτά τα βήματα για να αφαιρέσετε φωτογραφίες από το κατάλυμά σας μέσα από την εφαρμογή Pulse σε μια συσκευή iOS:

 1. Συνδεθείτε στην εφαρμογή Pulse
 2. Πατήστε στο Περισσότερα
 3. Πατήστε στα Στοιχεία καταλύματος και έπειτα Φωτογραφίες
 4. Επιλέξτε ένα δωμάτιο ή μονάδα 
 5. Πατήστε πάνω στη φωτογραφία που θέλετε να διαγράψετε
 6. Πατήστε στο εικονίδιο με τον κάδο απορριμμάτων
 7. Επιλέξτε το Διαγραφή

Ακολουθήστε αυτά τα βήματα για να αφαιρέσετε φωτογραφίες από το κατάλυμά σας μέσα από την εφαρμογή Pulse σε συσκευή Android:

 1. Συνδεθείτε στο Pulse
 2. Πατήστε στο Περισσότερα
 3. Πατήστε στα Στοιχεία καταλύματος και έπειτα Φωτογραφίες
 4. Πατήστε πάνω στη φωτογραφία που θέλετε να διαγράψετε
 5. Πατήστε στο Διαγραφή φωτογραφίας
 6. Επιλέξτε το Διαγραφή

Πώς να αλλάξετε τη σειρά των φωτογραφιών σας

Ακολουθήστε αυτά τα βήματα για να αλλάξετε τη σειρά των φωτογραφιών στη σελίδα του καταλύματός σας μέσω του extranet:

 1. Συνδεθείτε στο extranet
 2. Κάντε κλικ στο Κατάλυμα και στη συνέχεια επιλέξτε Φωτογραφίες
 3. Κάντε κλικ και σύρετε τις φωτογραφίες ώστε να αλλάξετε τη σειρά τους 

Ακολουθήστε αυτά τα βήματα για να αλλάξετε τη σειρά των φωτογραφιών σας στην εφαρμογή Pulse:

 1. Συνδεθείτε στην εφαρμογή Pulse
 2. Πατήστε στο Περισσότερα
 3. Πατήστε στα Στοιχεία καταλύματος
 4. Επιλέξτε το κατάλυμα στο οποίο θέλετε να προσθέσετε φωτογραφίες (μπορείτε να επιλέξετε πάνω από ένα)
 5. Πατήστε πάνω στις Φωτογραφίες
 6. Επιλέξτε Άλμπουμ φωτογραφιών ή Δωμάτιο
 7. Πατήστε στο Αλλαγή σειράς, σύρετε και τοποθετήστε τις φωτογραφίες σας με τη σειρά που θέλετε
 8. Πατήστε στο εικονίδιο επιβεβαίωσης () για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές σας αν χρησιμοποιείτε Android ή στο Αποθήκευση αν χρησιμοποιείτε iOS

Βελτιώστε το πώς φαίνονται οι φωτογραφίες σας στη σελίδα του καταλύματός σας χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Έξυπνη διάταξη. Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιεί μηχανική μάθηση για να βελτιστοποιεί τη σειρά των φωτογραφιών σας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για τους πιθανούς επισκέπτες. Ακολουθήστε αυτά τα βήματα, για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία:

 1. Συνδεθείτε στο extranet
 2. Κάντε κλικ στο Κατάλυμα και στη συνέχεια επιλέξτε Φωτογραφίες
 3. Κάτω από το Κύριο άλμπουμ, κάντε κλικ στο κουμπί Έξυπνη διάταξη 
 4. Επιλέξτε Απενεργοποίηση ή Να μην απενεργοποιηθεί

Πώς να προσθέσετε ή να αλλάξετε την κύρια φωτογραφία σας

Ακολουθήστε αυτά τα βήματα για να ανεβάσετε μια νέα κύρια φωτογραφία μέσω του extranet:

 1. Συνδεθείτε στο extranet
 2. Κάντε κλικ στο Κατάλυμα και στη συνέχεια επιλέξτε Φωτογραφίες
 3. Κάντε κλικ στο Προσθήκη φωτογραφιών
 4. Επιλέξτε τη φωτογραφία, έπειτα κάντε κλικ στο Επιλογές
 5. Κάντε κλικ στο Ορισμός ως προτιμώμενη κύρια φωτογραφία

Αν έχετε ήδη πολλές φωτογραφίες ανεβασμένες στο κύριο άλμπουμ σας, ακολουθήστε αυτά τα βήματα για να ορίσετε μία από αυτές ως την κύρια φωτογραφία σας:

 1. Συνδεθείτε στο extranet
 2. Κάντε κλικ στο Κατάλυμα και στη συνέχεια επιλέξτε Φωτογραφίες
 3. Κάτω από το Κύριο άλμπουμ κάντε κλικ και σύρετε την επιλεγμένη φωτογραφία σας στη θέση της Προτιμώμενης κύριας φωτογραφίας

Μπορείτε επίσης να προσθέσετε ή να αλλάξετε την κύρια φωτογραφία σας μέσω της εφαρμογής Pulse. Δείτε παρακάτω πώς:

 1. Συνδεθείτε στην εφαρμογή Pulse
 2. Πατήστε στο Περισσότερα
 3. Πατήστε στα Στοιχεία καταλύματος
 4. Πατήστε στο Κατάλυμα (μπορείτε να επιλέξετε πάνω από ένα)
 5. Πατήστε στο Φωτογραφίες και έπειτα στο Άλμπουμ καταλύματος. Η τρέχουσα κύρια φωτογραφία θα εμφανίζεται πρώτη
 6. Πατήστε στο Προσθήκη φωτογραφίας για να ανεβάσετε νέα κύρια φωτογραφία από τη συσκευή σας ή στο Αλλαγή σειράς για να σύρετε και να τοποθετήσετε μια ήδη υπάρχουσα φωτογραφία στο άλμπουμ σας ως την κύρια φωτογραφία σας
 7. Πατήστε στο εικονίδιο επιβεβαίωσης () για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές σας αν χρησιμοποιείτε Android ή στο Αποθήκευση αν χρησιμοποιείτε iOS

Πώς να προσθέσετε ετικέτα στις φωτογραφίες

Οι ετικέτες σάς βοηθούν να συνδέσετε το κατάλυμά σας με αναζητήσεις επισκεπτών και μπορεί να οδηγήσουν πιθανούς επισκέπτες στο κατάλυμά σας. Ακολουθήστε αυτά τα βήματα για να προσθέσετε ετικέτες στις φωτογραφίες σας:

 1. Συνδεθείτε στο extranet
 2. Κάντε κλικ στο Κατάλυμα και στη συνέχεια επιλέξτε Φωτογραφίες
 3. Επιλέξτε μια φωτογραφία, έπειτα κάντε κλικ στο Επιλογές
 4. Κάντε κλικ στο Επεξεργασία ή προσθήκη ετικέτας
 5. Επιλέξτε ήδη υπάρχουσες ετικέτες ή δημιουργήστε νέες
 6. Κάντε κλικ στο Τέλος

Πώς να περιστρέψετε φωτογραφίες

Ακολουθήστε αυτά τα βήματα για να περιστρέψετε τις φωτογραφίες σας:

 1. Συνδεθείτε στο extranet
 2. Κάντε κλικ στο Κατάλυμα και στη συνέχεια επιλέξτε Φωτογραφίες
 3. Επιλέξτε τη φωτογραφία που θέλετε να περιστρέψετε και στη συνέχεια κάντε κλικ στο Επεξεργασία
 4. Κάτω από τη φωτογραφία, επιλέξτε την περιστροφή της φωτογραφίας σας είτε δεξιόστροφα είτε αριστερόστροφα 
 5. Κάντε κλικ στο Αποθήκευση και στη συνέχεια στο Τέλος

Είναι χρήσιμο αυτό το άρθρο;