Πώς μπορώ να ενεργοποιήσω τις αυτόματες ειδοποιήσεις στο Pulse;

Προσφέρεται η δυνατότητα να εμφανίζονται αυτόματες ειδοποιήσεις στην εφαρμογή Pulse. Επιλέξτε αυτές που θέλετε από τις «Ειδοποιήσεις» που θα βρείτε στην ενότητα «Περισσότερα».

Ποια είναι η γνώμη σας για αυτήν τη σελίδα;