Στοιχεία σύνδεσης και Ειδοποιήσεις

Μάθετε πώς θα δημιουργήσετε, θα ρυθμίσετε και θα διαχειριστείτε τον λογαριασμό σας στην Booking.com, μηνύματα επισκεπτών και ειδοποιήσεις κρατήσεων στο extranet ή στην εφαρμογή Pulse.