Συμφωνητικό συνεργατών, πολιτικές και τοπική νομοθεσία

<p>Μάθετε τι περιλαμβάνει το συμφωνητικό συνεργατών σας με την Booking.com και ενημερωθείτε για το πώς η τοπική νομοθεσία επηρεάζει το κατάλυμά σας</p>

Αποθήκευση άρθρου
Η αποστολή μας στην Booking.com είναι να προσφέρουμε στους ανθρώπους τη δυνατότητα να ανακαλύψουν τον κόσμο. Πιστεύουμε ότι αυτό πρέπει να γίνεται με σεβασμό, ταπεινότητα και...
Αποθήκευση άρθρου
Η αποστολή μας στην Booking.com είναι να προσφέρουμε στους ανθρώπους τη δυνατότητα να ανακαλύψουν τον κόσμο. Πιστεύουμε ότι αυτό πρέπει να γίνεται με σεβασμό, ταπεινότητα και...
Αποθήκευση άρθρου
Αν το κατάλυμά σας αλλάζει ιδιοκτήτη, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα: Βήμα 1 (αν είστε ο αρχικός ιδιοκτήτης): Επικοινωνήστε μαζί μας μέσω των Μηνυμάτων στο extranet. Φροντίστε να...
Αποθήκευση άρθρου
Αν κλείνετε το κατάλυμά σας προσωρινά: Αν θέλετε να αφαιρέσετε την καταχώρησή σας προσωρινά από την Booking.com, σας προτείνουμε να κλείσετε απλώς τη διαθεσιμότητα για την περίοδο...