Συμφωνητικό, όροι και τοπική νομοθεσία

Μάθετε τι περιλαμβάνει το συμφωνητικό συνεργασίας με την Booking.com και βρείτε πληροφορίες σχετικά με το πώς επηρεάζει η τοπική νομοθεσία το κατάλυμά σας.

βοήθεια
Συμφωνητικό, όροι και τοπική νομοθεσία
Από 1 Σεπτεμβρίου 2019, θα αλλάξουμε τον τρόπο που εμφανίζουμε τις τιμές σε πελάτες με βάση την Ευρώπη. Η αλλαγή αυτή γίνεται για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης
βοήθεια
Συμφωνητικό, όροι και τοπική νομοθεσία
Ανάλογα με τον τύπο του συμφωνητικού σας με την Booking.com, εάν πρόκειται για μεμονωμένο ή ομαδικό συμφωνητικό ακολουθήστε τις οδηγίες μίας από τις παρακάτω
βοήθεια
Συμφωνητικό, όροι και τοπική νομοθεσία
Συνεργαζόμαστε στενά με τις τοπικές δημοτικές αρχές ανά τον κόσμο ώστε να διασφαλίζουμε ότι οι προορισμοί όπου βρίσκονται οι συνεργάτες μας παραμένουν
βοήθεια
Συμφωνητικό, όροι και τοπική νομοθεσία
Η αποστολή μας στην Booking.com είναι να προσφέρουμε στους ανθρώπους τη δυνατότητα να ανακαλύψουν τον κόσμο. Πιστεύουμε ότι αυτό πρέπει να γίνεται με σεβασμό,
βοήθεια
Συμφωνητικό, όροι και τοπική νομοθεσία
Λυπούμαστε που θέλετε να διακόψετε τη συνεργασία μαζί μας, αλλά εάν είστε σίγουροι ότι αυτό επιθυμείτε, παρακαλούμε ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα: Συνδεθείτε