Για πόσο καιρό μένει ένα σχόλιο στη σελίδα μου;

Ενημερώθηκε πριν 1 χρόνο
Αποθήκευση

Τα σχόλια παραμένουν στη σχετική σελίδα για 36 μήνες. Μετά από αυτό το χρονικό διάστημα, αρχειοθετούνται αυτόματα και θα μπορείτε να τα βρείτε στο κάτω μέρος της σελίδας του καταλύματός σας.

Μόλις αρχειοθετηθούν τα σχόλια, η συνολική βαθμολογία σας θα υπολογιστεί εκ νέου χρησιμοποιώντας τα σχόλια που εξακολουθούν να εμφανίζονται online.

Μέχρι τον Αύγουστο του 2020 διατηρούσαμε τα σχόλια για δύο χρόνια. Όταν αποφασίσαμε να διατηρούνται τα σχόλια για τρία χρόνια, παρατείναμε και τη διάρκεια των ήδη υπαρχόντων σχολίων. Μετά τις 31 Ιουλίου 2021, τα σχόλια που είναι παλαιότερα των τριών ετών θα πάψουν να προβάλλονται δημόσια, γεγονός που μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα μικρές αλλαγές στη βαθμολογία και τον αριθμό των σχολίων σας. 

Είναι χρήσιμο αυτό το άρθρο;