Για πόσο καιρό μένει ένα σχόλιο στη σελίδα μου;

Ενημερώθηκε πριν 9 μήνες
Αποθήκευση

Τα σχόλια παραμένουν στη σχετική σελίδα για 36 μήνες. Μετά από αυτό το χρονικό διάστημα, αρχειοθετούνται αυτόματα και θα μπορείτε να τα βρείτε στο κάτω μέρος της σελίδας του καταλύματός σας.

Μόλις αρχειοθετηθούν τα σχόλια, η συνολική βαθμολογία σας θα υπολογιστεί εκ νέου χρησιμοποιώντας τα σχόλια που εξακολουθούν να εμφανίζονται online.

Is this article helpful?