Προσελκύσετε τη ζήτηση από νωρίς

Το καλοκαίρι πλησιάζει! Αξιοποιήστε τις πληροφορίες που βασίζονται σε δεδομένα και τις συμβουλές που σας παρέχουμε για να προσελκύσετε τους ταξιδιώτες που κάνουν ήδη κρατήσεις για τις διακοπές τους.

Δείτε τον οδηγό

Τι είναι οι βαθμολογίες σχολίων από άλλους ιστοχώρους

Ενημερώθηκε πριν 4 μήνες | 3 λεπτά
Αποθήκευση

Οι βαθμολογίες σχολίων από άλλους ιστοχώρους εισάγονται από άλλες αξιόπιστες ταξιδιωτικές ιστοσελίδες για καταλύματα που είναι επίσης καταχωρημένα στην πλατφόρμα μας. Εισάγουμε και προβάλλουμε αυτές τις βαθμολογίες σχολίων από άλλους ιστοχώρους για εκείνα τα καταλύματα στην πλατφόρμα μας που δεν έχουν ακόμα βαθμολογία σχολίων από επισκέπτες της Booking.com. Αυτό το κάνουμε επειδή η βαθμολογία σχολίων – είτε από άλλους ιστοχώρους είτε από την Booking.com – είναι ζωτικής σημασίας για να προβάλλονται περισσότερο τα καταλύματα και να λαμβάνουν κρατήσεις, ενώ μπορούν να βοηθήσουν πολύ και στο να κερδίσουν την εμπιστοσύνη των επισκεπτών.


Τι περιλαμβάνει αυτό το άρθρο


Ποιος πληροί τις προϋποθέσεις για να λάβει βαθμολογίες σχολίων από άλλους ιστοχώρους

Για να υπολογίσουμε τη βαθμολογία σχολίων επισκεπτών για ένα κατάλυμα στην πλατφόρμα μας, πρέπει να έχουμε τουλάχιστον τρία ξεχωριστά σχόλια επισκεπτών για αυτό το κατάλυμα. Ένα κατάλυμα που δεν έχει αρκετά σχόλια στην πλατφόρμα μας μπορεί να έχει πάνω από τρία σχόλια σε άλλους ταξιδιωτικούς ιστοχώρους στους οποίους είναι καταχωρημένο. Σε αυτήν την περίπτωση, εισάγουμε αυτά τα σχόλια από άλλους ιστοχώρους για να βοηθήσουμε να προβληθεί περισσότερο το κατάλυμα.

Εισάγουμε βαθμολογίες σχολίων μόνο από άλλους ταξιδιωτικούς ιστοχώρους που εμπιστευόμαστε και που έχουν παρόμοιες προδιαγραφές με αυτές της πλατφόρμας μας. Ελέγχουμε όλες τις βαθμολογίες σχολίων από άλλους ιστοχώρους ανά λίγες εβδομάδες για να βεβαιωθούμε ότι είναι σωστές και ενημερωμένες.


Προβολή των βαθμολογιών σχολίων από άλλους ιστοχώρους

Οι βαθμολογίες σχολίων από άλλους ιστοχώρους είναι πιο συχνές σε τύπους καταλυμάτων όπως σπίτια και διαμερίσματα, οι οποίοι τείνουν να λαμβάνουν λιγότερα σχόλια επισκεπτών από την Booking.com. Αν το κατάλυμά σας πληροί τις προϋποθέσεις για να λάβει βαθμολογία σχολίων από άλλους ιστοχώρους, αυτή θα εμφανίζεται στη σελίδα με τα αποτελέσματα αναζήτησης και στη σελίδα του καταλύματός σας. Αυτή η βαθμολογία προβάλλεται σε λευκό φόντο για να διαφοροποιείται από τη βαθμολογία σχολίων επισκεπτών της Booking.com, η οποία εμφανίζεται σε μπλε φόντο. Η βαθμολογία σχολίων από άλλους ιστοχώρους είναι αριθμητική, με ανώτατο βαθμό το δέκα. Θα εμφανίζεται επίσης ο αριθμός των σχολίων από άλλους ιστοχώρους που χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό της βαθμολογίας, αλλά δεν θα συμπεριλαμβάνονται τυχόν γραπτά σχόλια από άλλους ιστοχώρους.

Αν το κατάλυμά σας έχει ένα ή δύο γραπτά σχόλια από επισκέπτες της Booking.com, αυτά θα εμφανίζονται στην ενότητα με τα σχόλια στη σελίδα του καταλύματός σας μαζί με τη βαθμολογία σχολίων από άλλους ιστοχώρους.

Οι βαθμολογίες σχολίων από άλλους ιστοχώρους προβάλλονται αυτόματα σε όλα τα καταλύματα που πληρούν τις προϋποθέσεις, ανεξάρτητα από τη βαθμολογία. Δεν υπάρχει δυνατότητα εξαίρεσης από την προβολή της βαθμολογίας σχολίων από άλλους ιστοχώρους. Σταματάμε να προβάλλουμε τις βαθμολογίες σχολίων από άλλους ιστοχώρους όταν το κατάλυμά σας λάβει τρία σχόλια από επισκέπτες της Booking.com. Όταν γίνεται αυτό, η βαθμολογία σχολίων από άλλους ιστοχώρους αντικαθίσταται από τη βαθμολογία σχολίων επισκεπτών της Booking.com.

Είναι χρήσιμο αυτό το άρθρο;