Για πόσο καιρό μένει ένα σχόλιο στη σελίδα μου;

Ενημερώθηκε πριν 7 μήνες
Αποθήκευση άρθρου

Τα σχόλια παραμένουν στη σχετική σελίδα για 36 μήνες. Μετά από αυτό το χρονικό διάστημα, αρχειοθετούνται αυτόματα και θα μπορείτε να τα βρείτε στο κάτω μέρος της σελίδας του καταλύματός σας.

Μόλις αρχειοθετηθούν τα σχόλια, η συνολική βαθμολογία σας θα υπολογιστεί εκ νέου χρησιμοποιώντας τα σχόλια που εξακολουθούν να εμφανίζονται online.

Ποια είναι η γνώμη σας για αυτήν τη σελίδα;