Για πόσο χρονικό διάστημα παραμένουν τα σχόλια στη σελίδα μου;

Τα σχόλια επισκεπτών παραμένουν στη σελίδα σχολίων του καταλύματός σας για 24 μήνες. Στη συνέχεια, αρχειοθετούνται αυτόματα.

Μόλις αρχειοθετηθούν, η συνολική βαθμολογία σας θα επαναϋπολογιστεί χρησιμοποιώντας τα σχόλια που είναι ακόμα online. Αυτό το κάνουμε έτσι ώστε οι επισκέπτες να βλέπουν πάντα σχετικά και ενημερωμένα σχόλια για το κατάλυμά σας.

Ποια είναι η γνώμη σας για αυτήν τη σελίδα;