Για πόσο χρονικό διάστημα παραμένουν τα σχόλια στη σελίδα μου;

Τα σχόλια επισκεπτών παραμένουν στη σελίδα σχολίων του καταλύματός σας για 24 μήνες. Στη συνέχεια, αρχειοθετούνται αυτόματα.

Μόλις αρχειοθετηθούν, η συνολική βαθμολογία σας θα επαναϋπολογιστεί χρησιμοποιώντας τα σχόλια που είναι ακόμα online. Αυτό το κάνουμε έτσι ώστε οι επισκέπτες να βλέπουν πάντα σχετικά και ενημερωμένα σχόλια για το κατάλυμά σας.