Πώς υπολογίζεται η βαθμολογία σχολίων μου;

Εικόνα
guest_review_cover

 

 

Πολλοί από εσάς εκφράσατε ανησυχίες για το αν η βαθμολογία σχολίων των επισκεπτών είναι δίκαιη και σωστή. Επίσης αρκετοί είχατε ερωτήσεις σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού της συνολικής βαθμολογίας.

Ακούσαμε τα σχόλιά σας και χάρη σε αυτά μπορέσαμε να κάνουμε τις παρακάτω βελτιώσεις:

  • Πλέον οι επισκέπτες επιλέγουν μόνοι τους τη συνολική βαθμολογία

Στο παρελθόν, η βαθμολογία κάθε σχολίου ήταν ο μέσος όρος των εξής 6 κατηγοριών: «Τοποθεσία», «Καθαριότητα», «Άνεση», «Σχέση ποιότητας-τιμής», «Παροχές», «Προσωπικό/Οικοδεσπότης». Από εδώ και πέρα, οι επισκέπτες θα επιλέγουν μόνοι τους τη συνολική βαθμολογία της διαμονής τους.

Οι επισκέπτες θα εξακολουθούν να μπορούν να βαθμολογήσουν αυτές τις κατηγορίες, αλλά οι βαθμοί δεν θα χρησιμοποιούνται πια για τον υπολογισμό της συνολικής βαθμολογίας σχολίων σας. Αντίθετα, οι επισκέπτες θα επιλέγουν μόνοι τους την τελική βαθμολογία. Εφαρμόζοντας αυτή την ανεξάρτητη βαθμολογία, ακολουθούμε και τις συνήθεις πρακτικές του κλάδου.                   

 

 Πριν  Μετά

Συγκεντρώνουμε χωριστά τη συνολική βαθμολογία καταλύματος

Αυτή η βαθμολογία δεν βασίζεται στις βαθμολογίες επιμέρους κατηγοριών.

Εικόνα
x_image_partnerhelp_1
Εικόνα
icon_partnerhelp

Συγκεντρώνουμε βαθμολογίες κατηγοριών

Τοποθεσία, Καθαριότητα, Άνεση, Σχέση ποιότητας-τιμής, Παροχές και Προσωπικό/Οικοδεσπότης. 

Εικόνα
icon1_partnerhelp
Εικόνα
icon1_partnerhelp

Συγκεντρώνουμε σχόλια επισκεπτών

Τι άρεσε και τι όχι στους επισκέπτες.

Εικόνα
icon1_partnerhelp
Εικόνα
icon1_partnerhelp

 

  • Τα προσωπάκια αντικαταστάθηκαν από νέα κλίμακα βαθμολογίας (1-10) για τη συνολική βαθμολογία σχολίων 

Στις απαντήσεις σας στην έρευνά μας, αναφέρατε ότι το παλιό μας σύστημα με τα προσωπάκια δεν ήταν αρκετά ακριβές και αντικειμενικό και δεν έδινε περιθώριο στους επισκέπτες να εκφράσουν τις απόψεις τους λεπτομερώς και με ακρίβεια. Για να γίνει το σύστημα σχολίων σαφέστερο για όλους, εισαγάγαμε την κλίμακα βαθμολογίας από το 1 μέχρι το 10.

Εικόνα
slider_partnerhelp

 

  • Δεν θα είναι πια το 2,5 η χαμηλότερη βαθμολογία, σύμφωνα με τη νέα κλίμακα βαθμολογίας (1-10)

Στο παρελθόν, όταν οι επισκέπτες επέλεγαν το πιο θλιμμένο προσωπάκι (τη χαμηλότερη βαθμολογία), αυτό αντιστοιχούσε σε 2,5. Μας είπατε ότι αυτό δεν ήταν λογικό. Τώρα η χαμηλότερη συνολική βαθμολογία που μπορείτε να λάβετε είναι το 1.

 

Σημείωση: Καθώς η συνολική βαθμολογία δεν είναι πλέον μέσος όρος και οι επισκέπτες έχουν δυνατότητα επιλογής από το 1 μέχρι το 10, μπορεί να δείτε μια μικρή διαφορά στη συνολική βαθμολογία που λαμβάνετε για κάθε σχόλιο. Αφού η βαθμολογία σας δεν αντιστοιχεί πια στη βαθμολογία για συγκεκριμένες κατηγορίες, τόσο εσείς όσο και οι πιθανοί επισκέπτες σας θα έχετε πιο ακριβή εικόνα της εμπειρίας επισκεπτών στο κατάλυμά σας.

Αυτό θα σας βοηθήσει επίσης να εντοπίσετε ποιοι τομείς πηγαίνουν καλά και σε ποιους έχετε περιθώρια βελτίωσης στο μέλλον.

Η μετάβαση στο νέο σύστημα βαθμολόγησης θα γίνει σταδιακά, οπότε μπορεί να λάβετε μερικά σχόλια ακόμη με το παλιό σύστημα.

 

Μετάβαση σε:

 


Τι θα συμβεί με την τρέχουσα βαθμολογία μου; 

Αυτή η αλλαγή δεν έχει αναδρομική ισχύ. Επομένως δεν θα επηρεαστεί καμία από τις βαθμολογίες σχολίων που έχετε λάβει μέχρι στιγμής. Θα χρησιμοποιούμε το νέο σύστημα για να συγκεντρώνουμε μόνο τις νέες βαθμολογίες σχολίων. Καθώς όμως αυτή η μετάβαση θα γίνει σταδιακά, μπορεί να λάβετε μερικά ακόμη σχόλια με το παλιό σύστημα. Όπως πάντα, τα σχόλια θα λήγουν αυτόματα μετά από 24 μήνες


 

Πώς θα επηρεάσει αυτό την τρέχουσα βαθμολογία μου;

Το ενημερωμένο σύστημα βαθμολόγησης είναι πιο αναλυτικό (βασίζεται σε κλίμακα από το 1 μέχρι το 10 αντί για 4 προσωπάκια). Έτσι, θα αντανακλά καλύτερα την εμπειρία των επισκεπτών στο κατάλυμά σας. Αξίζει να αναφέρουμε επίσης ότι όλα τα καταλύματα επηρεάζονται εξίσου.


 

Τι θα συμβεί αν υπάρχει μεγάλη διαφορά ανάμεσα στη συνολική βαθμολογία και τις επιμέρους βαθμολογίες για την ίδια κράτηση;

Οι επισκέπτες έχουν απόλυτη ελευθερία να βαθμολογήσουν την εμπειρία τους όπως εκείνοι επιθυμούν, αλλά κατανοούμε επίσης ότι είναι σημαντικό για εσάς να υπάρχει συνέπεια στα σχόλιά τους. Θα εξετάσουμε τη συμπεριφορά τους και τυχόν κοινές τάσεις και θα προσπαθήσουμε να μειώσουμε τυχόν ασυνέπειες που θα εντοπίσουμε.


 

Θα μπορούν να υποβάλουν σχόλια οι επισκέπτες χωρίς να δώσουν συνολική βαθμολογία σχολίων;

Όχι, οι επισκέπτες δεν θα μπορούν να γράψουν σχόλια, να βαθμολογήσουν μεμονωμένη κατηγορία ή να υποβάλουν τη φόρμα σχολίων χωρίς να δώσουν συνολική βαθμολογία σχολίων.


 

Τι θα συμβεί αν οι επισκέπτες αρχίσουν να υποβάλουν συνολική βαθμολογία σχολίων και σταματήσουν να βαθμολογούν τις επιμέρους κατηγορίες ή να γράφουν σχόλια;

Λαμβάνοντας αναλυτικά σχόλια από τους επισκέπτες μπορείτε να κατανοήσετε ποιοι τομείς πάνε καλά και ποιοι έχουν περιθώρια βελτίωσης. Γνωρίζουμε πόσο σημαντικό είναι για εσάς να συνεχίσετε να λαμβάνετε γραπτά σχόλια και βαθμολογίες για τις 6 κατηγορίες. Δεν θεωρούμε ότι θα υπάρξει σημαντική μεταβολή στα συνοδευτικά σχόλια αλλά θα εξετάσουμε τη συμπεριφορά των επισκεπτών και τυχόν κοινές τάσεις και θα φροντίσουμε να συγκεντρώνουμε όσο το δυνατόν περισσότερες από τις πολύτιμες αυτές πληροφορίες.

Ποια είναι η γνώμη σας για αυτήν τη σελίδα;