Μπορώ να συνδυάσω εκπτώσεις σε κατηγορίες τιμής και προσφορές;

Για να δημιουργήσετε μια ευέλικτη στρατηγική τιμολόγησης, χρειάζεστε τρία συστατικά: κατηγορίες τιμών, στοχευμένες τιμές και προσφορές. Στην Booking.com, μπορείτε να τα συνδυάσετε με διάφορους τρόπους.

Δημιουργήσαμε μια χρήσιμη επισκόπηση για να δείτε ποια από αυτά τα συστατικά μπορεί να συνδυαστούν και σε ποιες περιπτώσεις ισχύει μόνο μία έκπτωση  

Εικόνα
Discount Stacking - 28th of Oct 2019

Δείτε πώς λειτουργεί:

  • Οι κατηγορίες τιμών είναι μόνιμες και προβάλλονται σε όλους τους επισκέπτες. Όταν προσφέρετε επιπλέον εκπτώσεις, αυτές υπολογίζονται βάσει των κατηγοριών τιμών σας.
  • Με στοχευμένες τιμές προσφέρετε έκπτωση σε συγκεκριμένους τύπους επισκεπτών, είτε μόνιμα είτε προσωρινά, ανάλογα με τους στόχους της επιχείρησής σας. Οι εκπτώσεις για ορισμένες στοχευμένες τιμές προστίθενται. Για παράδειγμα η έκπτωση Genius μπορεί να προστεθεί επιπλέον στην έκπτωση Τιμών ανά χώρα.
  • Οι προσφορές είναι προσωρινές και προσφέρουν έκπτωση είτε σε συγκεκριμένους τύπους επισκεπτών είτε σε όλους τους επισκέπτες που πληρούν τις προϋποθέσεις. Αν έχετε ενεργοποιήσει πολλές προσφορές και κάποιος επισκέπτης πληροί τις προϋποθέσεις για πάνω από μία, θα δει την προσφορά με τη μεγαλύτερη έκπτωση.
  • Ορισμένες στοχευμένες τιμές και προσφορές μπορούν να συνδυαστούν, ώστε να προσφέρετε συνδυαστική έκπτωση στους επισκέπτες που πληρούν τις προϋποθέσεις.

Δείτε την παραπάνω επισκόπηση για να καταλάβετε ποια συστατικά συνδυάζονται ή διαβάστε τα παρακάτω παραδείγματα:

Προσφέρω στους επισκέπτες και ευέλικτη και μη επιστρέψιμη κατηγορία τιμής. Έχω ενεργοποιήσει επίσης την Προσφορά Τελευταίας Στιγμής. Πώς θα εφαρμοστεί η έκπτωση για την Προσφορά Τελευταίας Στιγμής;

Η έκπτωση για την Προσφορά Τελευταίας Στιγμής θα εφαρμοστεί σε όλες τις κατηγορίες τιμής σας και θα την βλέπουν όλοι οι επισκέπτες που πληρούν τις προϋποθέσεις.

Προσφέρω ευέλικτη κατηγορία τιμής στους επισκέπτες. Επίσης είμαι συνεργάτης Genius και έχω ενεργοποιήσει Δημόσια Τιμή ανά χώρα. Ποια έκπτωση θα δουν οι επισκέπτες;

Μόνο οι επισκέπτες Genius θα βλέπουν την κανονική έκπτωση Genius (10%), ενώ οι επισκέπτες από την χώρα που έχετε επιλέξει θα βλέπουν τη Δημόσια Τιμή ανά χώρα. Αν κάποιος επισκέπτης πληροί τις προϋποθέσεις και για τις δύο, θα λάβει και τις δύο εκπτώσεις καθώς αυτές προστίθενται.

Προσφέρω μη επιστρέψιμη κατηγορία τιμής στους επισκέπτες. Επίσης, έχω ενεργοποιήσει Τιμή Genius ανά χώρα και Προσφορά Έγκαιρης Κράτησης. Ποια έκπτωση θα δουν οι επισκέπτες;

Μόνο οι επισκέπτες Genius από τη χώρα που έχετε επιλέξει θα βλέπουν την προσφορά Genius ανά χώρα. Οι επισκέπτες από οποιαδήποτε άλλη χώρα, θα βλέπουν μόνο την προσφορά Έγκαιρης Κράτησης (εφόσον κάνουν κράτηση στο αντίστοιχο χρονικό διάστημα). Αν κάποιος επισκέπτης πληροί τις προϋποθέσεις και για τις δύο, θα του προσφέρονται συνδυαστικά και οι δύο εκπτώσεις, καθώς αυτές προστίθενται.

Θέλετε να αποθηκεύσετε το δικό σας αντίγραφο της επισκόπησης Συνδυασμού Τιμών για να τις αναζητάτε εύκολα;

Κατεβάστε την επισκόπηση Συνδυασμού Τιμών

Ποια είναι η γνώμη σας για αυτήν τη σελίδα;