Οδηγός βήμα-βήμα για την ενημέρωση της διαθεσιμότητάς σας [Νέο]

Σημείωση: Ανάλογα με τον τύπο του καταλύματός σας, μπορεί να μην έχετε ακόμη την επιλογή για διαφορετική προβολή ημερολογίων. Αν δεν την έχετε, ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες για το πώς να ενημερώνετε τιμές και διαθεσιμότητα και πώς να προσθέτετε περιορισμούς.

Δημιουργήσαμε οδηγούς βήμα-βήμα με εικόνες για να ενημερώνετε τις τιμές και τη διαθεσιμότητα και να προσθέτετε περιορισμούς στη διαθεσιμότητά σας. Δείτε ποιο από τα παρακάτω στιγμιότυπα οθόνης αντιστοιχεί σε αυτό που βλέπετε στο extranet και στη συνέχεια κατεβάστε τον αντίστοιχο οδηγό


Επιλογή 1: Ημερολόγιο σε προβολή λίστας 

Αν χρησιμοποιείτε Ημερολόγιο με προβολή σε λίστα και θέλετε να κάνετε αλλαγή σε άλλη προβολή, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:

  1. Συνδεθείτε στο extranet και κάντε κλικ στο «Ημερολόγιο» μέσα από την καρτέλα «Τιμές & Διαθεσιμότητα».
  2. Επάνω δεξιά στο ημερολόγιο, θα δείτε ένα μικρό λευκό πλαίσιο με τον τίτλο «Προβολή σε λίστα».
  3. Κάντε κλικ στα βελάκια για να επιλέξετε είτε «Μηνιαία προβολή» είτε «Προβολή ανά έτος».

 


Επιλογή 2: Μηνιαία προβολή

Αν χρησιμοποιείτε το Ημερολόγιο σε μηνιαία προβολή και θέλετε να αλλάξετε σε άλλη προβολή, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:

  1. Συνδεθείτε στο extranet και κάντε κλικ στο «Ημερολόγιο» μέσα στην καρτέλα «Τιμές & Διαθεσιμότητα».
  2. Επάνω δεξιά στο ημερολόγιο, θα δείτε ένα μικρό λευκό πλαίσιο με τον τίτλο «Μηνιαία προβολή
  3. Κάντε κλικ στα βελάκια για να επιλέξετε είτε «Προβολή σε λίστα» είτε «Προβολή ημερολογίου ανά έτος» .