Πώς μπορώ να διαγράψω κάποιο δωμάτιο/μονάδα;

Ενημερώθηκε πριν 4 μήνες

Αν κάνατε αλλαγές στο κατάλυμά σας και (κάποια από) τα δωμάτια/τις μονάδες σας δεν είναι πλέον διαθέσιμα για κράτηση από τους επισκέπτες μπορείτε να τα διαγράψετε από την Booking.com.

Παράδειγμα 1: δεν έχετε επερχόμενες κρατήσεις για αυτό το δωμάτιο/τη μονάδα

  1. Κάντε κλικ στην καρτέλα «Κατάλυμα» στο extranet και επιλέξτε το «Πληροφορίες δωματίου» ή «Επισκόπηση καταλύματος».
  2. Επιλέξτε το δωμάτιο/τη μονάδα που θέλετε να αφαιρέσετε και κάντε κλικ στο «Διαγραφή».

Παράδειγμα 2: έχετε επερχόμενες κρατήσεις για αυτό το δωμάτιο/αυτή τη μονάδα.

Σε αυτήν την περίπτωση δεν μπορείτε να διαγράψετε το δωμάτιο/τη μονάδα αλλά θα πρέπει να κάνετε αλλαγές στο «Τιμές & Διαθεσιμότητα».

  1. Κάντε κλικ στην καρτέλα «Τιμές & διαθεσιμότητα» στο extranet και επιλέξτε το «Ημερολόγιο».
  2. Μπορείτε να κλείσετε το δωμάτιο/τη μονάδα κάνοντας κλικ στο «Μαζική επεξεργασία» κάτω από το όνομα του τύπου δωματίου/μονάδας. Στα δεξιά της σελίδας θα εμφανιστεί ένα αναδυόμενο παράθυρο.
  3. Επιλέξτε τη χρονική περίοδο για την οποία θέλετε να κλείσετε το δωμάτιο/τη μονάδα. Στη συνέχεια κάντε κλικ στο «Κατάσταση δωματίου» και επιλέξτε το «Κλείσιμο δωματίου». Αφού κάνετε κλικ στο «Αποθήκευση αλλαγών», το δωμάτιο/η μονάδα θα κλείσει και τα πεδία θα γίνουν κόκκινα. Το δωμάτιο/η μονάδα δεν θα είναι πλέον διαθέσιμο για πώληση.
  4. Όταν θα έχετε φιλοξενήσει όλες τις επερχόμενες κρατήσεις σας, ακολουθήστε τα βήματα στο Παράδειγμα 1 για να διαγράψετε μόνιμα το δωμάτιο/τη μονάδα που θέλετε.

Σημείωση: Αν υπάρχει επερχόμενη κράτηση για κάποιο δωμάτιο/κάποια μονάδα αλλά θέλετε να το διαγράψετε αμέσως, θα πρέπει να δεχτείτε την κράτηση και να φιλοξενήσετε τους επισκέπτες σε δωμάτιο/μονάδα της ίδιας κατηγορίας/με τις ίδιες προδιαγραφές. Έτσι βελτιώνεται η εμπειρία των επισκεπτών και αυξάνονται οι πιθανότητες να λάβετε θετικά σχόλια επισκεπτών.

Ποια είναι η γνώμη σας για αυτήν τη σελίδα;

Ενημερωμένη υποστήριξη σχετικά με τον Κορονοϊό

Πρακτικές συμβουλές που θα σας βοηθήσουν αναφορικά με τους πιο πρόσφατους περιορισμούς λόγω του Κορονοϊού.

Μάθετε περισσότερα