Πώς μπορώ να ορίσω ή να αλλάξω την τιμή ενός δωματίου με βάση τον αριθμό επισκεπτών;

Αυτό το άρθρο περιγράφει πώς μπορείτε εσείς μόνοι σας να ορίσετε και να αλλάξετε την τιμή βάσει χωρητικότητας. Αν θέλετε οι τιμές σας να αλλάζουν αυτόματα σύμφωνα με τον αριθμό των επισκεπτών του δωματίου, βεβαιωθείτε ότι έχετε ενεργοποιήσει την προσαρμογή τιμών.

Για να αλλάξετε μια τιμή που βασίζεται στη χωρητικότητα, απλώς συνδεθείτε στο extranet και ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

  1. Κάντε κλικ στην καρτέλα «Τιμές & Διαθεσιμότητα» και επιλέξτε το «Ημερολόγιο».
  2. Επιλέξτε την τιμή που θέλετε να επεξεργαστείτε κάνοντας κλικ στο βέλος δίπλα στην τιμή. Κάτω από την «Τιμή» κάντε κλικ στο κουμπί «Επεξεργασία τιμής βάσει χωρητικότητας».
  3. Στο αναδυόμενο παράθυρο, ο αριθμός των επισκεπτών για την βασική τιμή θα εμφανίζεται με έντονα γράμματα. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τις εναλλακτικές χωρητικότητες από το κουμπί της στήλης «Κατάσταση».
  4. Κάντε κλικ στα αναπτυσσόμενα πεδία κάτω από το «Αλλαγή τιμής/Έκπτωση» για να επιλέξετε ένα σταθερό ποσοστό επί τοις εκατό ή ένα ποσό, το οποίο θα προστίθεται/αφαιρείται όταν ο αριθμός επισκεπτών αυξάνεται/μειώνεται.
  5. Κάντε κλικ στο κουμπί «Αποθήκευση αλλαγών» για να ολοκληρωθούν οι αλλαγές στις τιμές βάσει χωρητικότητας.

Ανάλογα με τον τύπο καταλύματος, τα βήματα μπορεί να διαφέρουν όπως παρακάτω:

  1. Κάντε κλικ στην καρτέλα «Ημερολόγιο & τιμές».
  2. Κατεβείτε στη σελίδα στο «Τιμή ανά αριθμό επισκεπτών» κάτω από το ημερολόγιο και κάντε κλικ στο «Επεξεργασία».
  3. Στο αναδυόμενο παράθυρο, ο αριθμός των επισκεπτών της βασικής τιμής θα εμφανίζεται με έντονα γράμματα. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τις εναλλακτικές χωρητικότητες από το κουμπί της στήλης «Κατάσταση».
  4. Κάντε κλικ στα αναπτυσσόμενα πεδία κάτω από το «Αλλαγή τιμής/Έκπτωση» για να επιλέξετε ένα σταθερό ποσοστό επί τοις εκατό ή ένα ποσό, το οποίο θα προστίθεται/αφαιρείται όταν ο αριθμός επισκεπτών αυξάνεται/μειώνεται.
  5. Κάντε κλικ στο κουμπί «Αποθήκευση αλλαγών» για να ολοκληρωθούν οι αλλαγές στις τιμές βάσει χωρητικότητας.