Πώς μπορώ να ορίσω τιμή βάσει χωρητικότητας;

Ενημερώθηκε πριν 3 χρόνια
Αποθήκευση

Αν θέλετε να ορίσετε ή αλλάξετε τιμή βάσει χωρητικότητας, θα πρέπει πρώτα να ενεργοποιήσετε την λειτουργία τιμής βάσει χωρητικότητας.

Τι είναι η τιμή βάσει χωρητικότητας;

Η τιμή βάσει χωρητικότητας σας δίνει τη δυνατότητα να ορίσετε τόσο την standard τιμή όσο και πολλαπλές τιμές ανάλογα με τη χωρητικότητα του δωματίου.

Έτσι, θα έχετε πλήρη έλεγχο στη ρύθμιση και προσαρμογή τόσο της standard τιμής όσο και των τιμών βάσει χωρητικότητας.

Πώς μπορώ να ορίσω τιμές ανάλογα με τη χωρητικότητα του δωματίου;

Για να προσθέσετε αυτή τη λειτουργία, η ομάδα Εξυπηρέτησης Πελατών μας θα πρέπει πρώτα να προσαρμόσει τις λειτουργίες του extranet σας. Μπορείτε να τους καλέσετε στον τοπικό αριθμό εξυπηρέτησης που θα βρείτε εδώ.

Είναι χρήσιμο αυτό το άρθρο;