Πώς να ορίσετε ή να αλλάξετε τις τιμές δωματίων

Ενημερώθηκε πριν 1 χρόνο | Χρόνος ανάγνωσης: 3 λεπτά
Αποθήκευση

Για να μπορούν οι επισκέπτες να βλέπουν τα διαθέσιμα δωμάτια ή τις μονάδες σας στην πλατφόρμα μας, θα πρέπει να έχετε φορτώσει τιμή για κάθε τύπο δωματίου ή μονάδας. Μπορείτε να ορίσετε αυτές τις τιμές για τους τύπους δωματίων ή μονάδων στο ημερολόγιό σας, στο extranet. 


Προσθήκη ή επεξεργασία τιμών για δωμάτια και μονάδες στο ημερολόγιο του extranet

Δείτε πώς μπορείτε να προσθέσετε ή να επεξεργαστείτε μια τιμή δωματίου ή μονάδας. Μπορείτε να ορίσετε τιμές δωματίων ή μονάδων χρησιμοποιώντας το ημερολόγιο είτε με προβολή σε λίστα είτε με μηνιαία προβολή. 

Ακολουθήστε αυτά τα βήματα για να προσθέσετε ή να επεξεργαστείτε τιμές δωματίων χρησιμοποιώντας το ημερολόγιο με προβολή σε λίστα: 

 1. Συνδεθείτε στο extranet
 2. Κάντε κλικ στο Τιμές & Διαθεσιμότητα και στη συνέχεια κάντε κλικ στο Ημερολόγιο
 3. Επιλέξτε τον τύπο δωματίου ή μονάδας για τον οποίο θέλετε να προσθέσετε ή να επεξεργαστείτε μια τιμή
 4. Επιλέξτε την ημερομηνία για την οποία θέλετε να προσθέσετε ή να επεξεργαστείτε μια τιμή. Για να επιλέξετε πολλές ημερομηνίες, σύρετε την ενότητα με την μπλε επισήμανση στα πλαίσια.
 5. Επεξεργαστείτε ή συμπληρώστε μια τιμή στο πεδίο Τιμή 
 6. Κάντε κλικ στο Αποθήκευση

 

Για να προσθέσετε ή να επεξεργαστείτε γρήγορα τιμές για ένα δωμάτιο ή μια μονάδα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη μαζική επεξεργασία στο ημερολόγιο με προβολή σε λίστα ακολουθώντας αυτά τα βήματα: 

 1. Συνδεθείτε στο extranet
 2. Κάντε κλικ στο Τιμές & Διαθεσιμότητα και στη συνέχεια κάντε κλικ στο Ημερολόγιο
 3. Κάντε κλικ στο Μαζική επεξεργασία δίπλα στον τύπο δωματίου ή μονάδας για τον οποίο θέλετε να προσθέσετε ή να επεξεργαστείτε μια τιμή
 4. Συμπληρώστε τις ημερομηνίες για τις οποίες θέλετε να προσθέσετε ή να επεξεργαστείτε μια τιμή
 5. Κάντε κλικ στο Τιμές
 6. Κάντε κλικ στο Επιλέξτε κατηγορία τιμής και στη συνέχεια συμπληρώστε ή επεξεργαστείτε την τιμή
 7. Κάντε κλικ στο Αποθήκευση
 8. Κάντε κλικ στο Χ για να κλείσει η σελίδα Μαζική επεξεργασία

 

Ακολουθήστε αυτά τα βήματα για να προσθέσετε ή να επεξεργαστείτε τιμές δωματίων ή μονάδων χρησιμοποιώντας το ημερολόγιο με μηνιαία προβολή:

 1. Συνδεθείτε στο extranet
 2. Κάντε κλικ στο Τιμές & Διαθεσιμότητα και στη συνέχεια κάντε κλικ στο Ημερολόγιο
 3. Στο αναπτυσσόμενο μενού επιλέξτε τον τύπο δωματίου ή μονάδας για τον οποίο θέλετε να προσθέσετε ή να επεξεργαστείτε μια τιμή
 4. Συμπληρώστε τις ημερομηνίες για τις οποίες θέλετε να προσθέσετε ή να επεξεργαστείτε τις τιμές στα πεδία Ημερομηνία έναρξης και Ημερομηνία λήξης ή σύρετε το μπλε εικονίδιο για να επιλέξετε πολλές ημερομηνίες. Αν δεν θέλετε να επιλέξετε ημερομηνία λήξης, κάντε κλικ στο Προσαρμοσμένη επιλογή ημερομηνιών και έπειτα τικάρετε το κουτάκι δίπλα στην επιλογή Χωρίς ημερομηνία λήξης.
 5. Κάντε κλικ στο Ανοιχτό
 6. Προσθέστε ή επεξεργαστείτε την τιμή για τον τύπο δωματίου ή μονάδας 
 7. Κάντε κλικ στο Αποθήκευση

Είναι χρήσιμο αυτό το άρθρο;