Ευέλικτες τιμές για παιδιά – πώς λειτουργούν οι τιμές ανά παιδί

Ενημερώθηκε πριν 2 χρόνια | Χρόνος ανάγνωσης: 5 λεπτά
Αποθήκευση

Μία από τις νέες επιλογές τιμολόγησης για ευέλικτες τιμές για παιδιά, είναι οι τιμές ανά παιδί. Με τις τιμές ανά παιδί, μπορείτε να ορίσετε διαφορετικές ομάδες τιμών για τα παιδιά που μένουν στο κατάλυμά σας. 

Μπορείτε να ακολουθήσετε τον αναλυτικό μας οδηγό για να ορίσετε διάφορες ευέλικτες τιμές για παιδιά, με βάση τη στρατηγική τιμολόγησης σας. 


Τι περιλαμβάνει αυτό το άρθρο


Πώς λειτουργούν οι τιμές ανά παιδί;

Με βάση τις ανάγκες σας για τιμολόγηση και τους τύπους επισκεπτών που θέλετε να προσελκύσετε, μπορείτε να ορίσετε διάφορες τιμές ανάλογα με την ηλικιακή ομάδα των παιδιών. Μπορείτε επίσης να ορίσετε διαφορετικές τιμές ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών σε ένα γκρουπ, για παράδειγμα η χρέωση για το πρώτο, το δεύτερο και το τρίτο παιδί μπορεί είναι ίδια ή διαφορετική, ανάλογα με την τιμολογιακή στρατηγική σας.

Πρώτα θα πρέπει να δημιουργήσετε ηλικιακές ομάδες. Μπορείτε να δημιουργήσετε από μία έως τρεις διαφορετικές ηλικιακές ομάδες. Για παράδειγμα, μπορείτε να επιτρέψετε σε παιδιά ηλικίας 0-6 ετών να μένουν στο κατάλυμα σας με μειωμένη τιμή. Τα παιδιά από επτά ετών και άνω να χρεώνονται στην κανονική σας τιμή για ενήλικες ή να δημιουργήσετε μια ακόμα ηλικιακή ομάδα με μειωμένη τιμή. Αν επιλέξετε να προσθέσετε και δεύτερη ηλικιακή ομάδα — για παράδειγμα παιδιά ηλικίας 7-17 ετών — μπορείτε να προσθέσετε διαφορετική μειωμένη τιμή για αυτήν την ομάδα.

Υπάρχει επίσης δυνατότητα να περιορίσετε τον αριθμό των παιδιών μιας συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας που θα χρεώνονται με μειωμένη τιμή. Για παράδειγμα, μπορείτε να εφαρμόσετε τη μειωμένη χρέωση μόνο στο πρώτο παιδί ηλικίας 0-6 ετών. Οποιοδήποτε επιπλέον παιδί ηλικίας 0-6 ετών θα χρεώνεται ως ενήλικας.

Ένας ακόμα τρόπος για να προσελκύσετε επισκέπτες είναι να επιτρέψετε στο μικρότερο παιδί να μένει δωρεάν ή με μειωμένη τιμή. Μετά το πρώτο παιδί, οποιοσδήποτε άλλος επισκέπτης κάτω των 18 ετών θα χρεώνεται ως ενήλικας. 

Δεν υπάρχει δυνατότητα να δημιουργήσετε αλληλεπικαλυπτόμενες ηλικιακές ομάδες — π.χ. μια ομάδα για 0-5 ετών και μία για 4-8 ετών — αλλά αυτό δεν περιορίζει την ευελιξία σας στον καθορισμό μιας στρατηγικής τιμολόγησης.

Δείτε το παράδειγμα που ακολουθεί — μια οικογένεια με τρία παιδιά, ηλικίας δύο, τριών και εννέα ετών, θέλει να κάνει κράτηση. Το κατάλυμα σας προσφέρει μια τιμή όπου το πρώτο παιδί ηλικίας 0-6 ετών μπορεί να μείνει δωρεάν, αλλά και μια τιμή όπου το πρώτο παιδί ηλικίας 7-17 ετών μπορεί να μείνει με μειωμένη τιμή. Τυχόν επιπλέον παιδιά από κάθε ηλικιακή ομάδα θα χρεώνονται ως ενήλικες.

Με βάση τη στρατηγική τιμολόγησής σας, χρειάζονται δύο ηλικιακές ομάδες για παιδιά:

  • 0-6 ετών
  • 7-17 ετών

Έτσι, η τελική τιμολόγηση και η ρύθμιση ηλικιακών ομάδων θα έχει ως εξής:

0-6 ετών

  • Το πρώτο παιδί ανά κατηγορία μένει δωρεάν
  • Το δεύτερο παιδί χρεώνεται ως ενήλικας

7-17 ετών

  • Επειδή υπάρχει ένα μικρότερο παιδί στο γκρουπ που μένει ήδη δωρεάν, τα υπόλοιπα παιδιά χρεώνονται ως ενήλικες.

Σημειώστε ότι αυτό είναι μόνο ένα παράδειγμα και μπορείτε να ορίσετε τα δικά σας όρια για τις ηλικιακές ομάδες και τις μειωμένες τιμές. 


Πώς βρίσκουν οι επισκέπτες τις τιμές ανά παιδί;

Όταν ένα γκρουπ που περιλαμβάνει παιδιά ψάχνει κατάλυμα στην πλατφόρμα μας, συμπληρώνει την ηλικία των παιδιών κατά την έναρξη της αναζήτησης. Εάν έχετε δημιουργήσει τιμές ανά παιδί, ο επισκέπτης θα βλέπει την πιο σωστή τιμή με βάση την τιμολόγησή σας.

Για παράδειγμα, για ένα γκρουπ με τρία παιδιά, ηλικίας δύο, τριών και εννέα ετών, οι τιμές ανά παιδί θα εφαρμοστούν στη διαδικασία αναζήτησης. Τόσο το παιδί των δύο όσο και το παιδί των τριών ετών, ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα 0-6, ενώ το εννιάχρονο ανήκει στην ηλικιακή ομάδα 7-17 ετών.

Με βάση τις τιμές ανά παιδί το παιδί των δύο ετών μένει δωρεάν, ενώ τα παιδιά τριών και εννέα ετών χρεώνονται ως ενήλικες, στην κανονική τιμή. 

Είναι χρήσιμο αυτό το άρθρο;