Σας παρουσιάζουμε το σήμα Βιώσιμο Ταξίδι

Τον νέο τρόπο μας για να αναγνωρίζονται οι προσπάθειές σας για τη βιωσιμότητα και να αναδεικνύονται στους ταξιδιώτες – για ένα καλύτερο αύριο.

Ανακαλύψτε περισσότερα

Μπορώ να συνδυάσω εκπτώσεις σε κατηγορίες τιμής και προσφορές;

Ενημερώθηκε πριν 6 μήνες
Αποθήκευση

Για να δημιουργήσετε μια ευέλικτη στρατηγική τιμολόγησης, χρειάζεστε τρία συστατικά: κατηγορίες τιμών, στοχευμένες τιμές και προσφορές. Στην Booking.com, μπορείτε να τα συνδυάσετε με διάφορους τρόπους.

Δημιουργήσαμε μια χρήσιμη επισκόπηση για να δείτε ποια από αυτά τα συστατικά μπορούν να συνδυαστούν και σε ποιες περιπτώσεις ισχύει μόνο μία έκπτωση:

 Card validation and fee collection solution

Να πώς λειτουργεί:

  • Οι κατηγορίες τιμών είναι μόνιμες και προβάλλονται σε όλους τους επισκέπτες. Όταν προσφέρετε επιπλέον εκπτώσεις, αυτές υπολογίζονται βάσει των κατηγοριών τιμών σας.
  • Με στοχευμένες τιμές προσφέρετε έκπτωση σε συγκεκριμένους τύπους επισκεπτών, είτε μόνιμα είτε προσωρινά, ανάλογα με τους στόχους της επιχείρησής σας. Οι εκπτώσεις για ορισμένες στοχευμένες τιμές μπορούν να συνδυαστούν. Για παράδειγμα η έκπτωση Genius μπορεί να προστεθεί επιπλέον στην έκπτωση Τιμών ανά χώρα.
  • Οι προσφορές είναι προσωρινές και προσφέρουν έκπτωση είτε σε συγκεκριμένους τύπους επισκεπτών είτε σε όλους τους επισκέπτες που πληρούν τις προϋποθέσεις. Αν έχετε ενεργοποιήσει πολλές προσφορές και κάποιος επισκέπτης πληροί τις προϋποθέσεις για πάνω από μία, θα δει την προσφορά με τη μεγαλύτερη έκπτωση.
  • Ορισμένες στοχευμένες τιμές και προσφορές μπορούν να συνδυαστούν, ώστε να προσφέρετε συνδυαστική έκπτωση στους επισκέπτες που πληρούν τις προϋποθέσεις.

Δείτε την παραπάνω επισκόπηση για να καταλάβετε ποια συστατικά συνδυάζονται ή διαβάστε τα παρακάτω παραδείγματα:

Προσφέρω στους επισκέπτες μία ευέλικτη κατηγορία τιμής και μία μη επιστρέψιμη κατηγορία τιμής. Έχω ενεργοποιήσει επίσης την Προσφορά Τελευταίας Στιγμής. Πώς θα εφαρμοστεί η έκπτωση για την Προσφορά Τελευταίας Στιγμής;

Η έκπτωση για την Προσφορά Τελευταίας Στιγμής θα εφαρμοστεί σε όλες τις κατηγορίες τιμών σας και θα την βλέπουν όλοι οι επισκέπτες που πληρούν τις προϋποθέσεις.

Προσφέρω ευέλικτη κατηγορία τιμής στους επισκέπτες. Επίσης είμαι συνεργάτης Genius και έχω ενεργοποιήσει Δημόσια Τιμή ανά Χώρα. Ποια έκπτωση θα δουν οι επισκέπτες;

Μόνο οι επισκέπτες Genius θα βλέπουν την κανονική έκπτωση Genius (10%), ενώ οι επισκέπτες από την χώρα που έχετε επιλέξει θα βλέπουν τη συγκεκριμένη Δημόσια Τιμή ανά Χώρα. Αν κάποιος επισκέπτης πληροί τις προϋποθέσεις και για τις δύο, θα επωφεληθεί και από τις δύο εκπτώσεις καθώς αυτές μπορούν να προστεθούν μεταξύ τους.

Προσφέρω μη επιστρέψιμη κατηγορία τιμής στους επισκέπτες. Επίσης, έχω ενεργοποιήσει Τιμή Genius ανά Χώρα και Προσφορά Έγκαιρης Κράτησης. Ποια έκπτωση θα δουν οι επισκέπτες;

Μόνο οι επισκέπτες Genius από τη συγκεκριμένη χώρα που έχετε επιλέξει θα βλέπουν την προσφορά Genius ανά Χώρα. Οι επισκέπτες από οποιαδήποτε άλλη χώρα, θα βλέπουν μόνο την προσφορά Έγκαιρης Κράτησης (εφόσον κάνουν κράτηση στο αντίστοιχο χρονικό διάστημα). Αν κάποιος επισκέπτης πληροί τις προϋποθέσεις και για τα δύο, θα του προσφέρονται συνδυαστικά και οι δύο εκπτώσεις, καθώς αυτές μπορούν να προστεθούν μεταξύ τους.

Είμαι συνεργάτης Genius και έχω ενεργοποιήσει την Δυναμική Τιμολόγηση Genius. Ποια έκπτωση θα δουν οι επισκέπτες;

Η Δυναμική Τιμολόγηση Genius έχει δημιουργηθεί βάσει ενός εξειδικευμένου μοντέλου που βασίζεται στη ζήτηση και εξετάζει διάφορους παράγοντες για να σας βοηθήσει να ρυθμίσετε τις Genius εκπτώσεις σας πιο αποτελεσματικά. Βάσει της πιθανότητας ότι θα φτάσετε τους στόχους πληρότητας που επιθυμείτε για το κατάλυμά σας, το μοντέλο προσαρμόζει αυτόματα τις Genius εκπτώσεις σας μέσα στο εύρος της έκπτωσης που έχετε ορίσει εσείς. Το μοντέλο θα αντικαταστήσει την κανονική έκπτωση Genius για να σας βοηθήσει να εξασφαλίσετε τη μέγιστη πληρότητα και να αυξήσετε τα έσοδά σας.

Θέλετε να αποθηκεύσετε το δικό σας αντίγραφο με την επισκόπηση Συνδυασμού τιμών για να το έχετε πρόχειρο;

Κατεβάστε την επισκόπηση Συνδυασμού Τιμών

Είναι χρήσιμο αυτό το άρθρο;