Συνδυασμός εκπτώσεων από διαφορετικές κατηγορίες τιμής και προσφορές

Ενημερώθηκε πριν 1 μήνα | 5 λεπτά
Αποθήκευση

Για να σας βοηθήσουμε να δημιουργήσετε μια επιτυχημένη στρατηγική τιμολόγησης και να αυξήσετε την πληρότητά σας, προσφέρουμε διάφορα προϊόντα τιμολόγησης. Αυτά είναι τα εξής:

  • Βασικά προϊόντα: οι κατηγορίες τιμών και οι προσαρμογές τους
  • Στρατηγικά προϊόντα: πρόγραμμα Genius, πρόγραμμα Προτεινόμενων Καταλυμάτων, στοχευμένες τιμές και προσφορές στο πλαίσιο καμπάνιας
  • Διορθωτικά προϊόντα: βασική ενότητα προσφορών και εξειδικευμένες προσφορές

Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι εκπτώσεις των προϊόντων τιμολόγησης συνδυάζονται, πράγμα που σημαίνει ότι ένας πελάτης μπορεί να λάβει και τις δύο εκπτώσεις συνδυαστικά. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα τιμολόγησης και πότε να τα χρησιμοποιήσετε, ρίξτε μια ματιά στις Λύσεις για την Τιμολόγηση.


Τι περιλαμβάνει αυτό το άρθρο


Συνδυασμός εκπτώσεων

Συνδυάζουμε εκπτώσεις για να μπορούμε να εκπληρώνουμε τις δεσμεύσεις μας σε διαφορετικά είδη κοινού, εξασφαλίζοντας έτσι την καλύτερη δυνατή τιμή για αυτούς και προσελκύοντας περισσότερες κρατήσεις για συνεργάτες όπως εσείς. Επειδή αυτά τα είδη κοινού είναι πολύτιμα για επιχείρησή σας με διαφορετικούς τρόπους – για παράδειγμα, οι πελάτες Genius είναι λιγότερο πιθανό να ακυρώσουν – οι πελάτες που ενεργοποιούν συνδυασμένες εκπτώσεις μπορούν να αποφέρουν πολύ μεγάλα οφέλη. Οι συνδυασμένες εκπτώσεις μπορούν επίσης να φέρουν εξαιρετικά αποτελέσματα σε σχέση με την αναλογία επισκεπτών/κρατήσεων και την πληρότητα.

Το παρακάτω διάγραμμα δείχνει ποια προϊόντα τιμολόγησης μπορούν να συνδυαστούν και διαβάζεται από πάνω προς τα κάτω. Ξεκινήστε με τη ρύθμιση των κατηγοριών τιμών – οι οποίες μπορούν να συνδυαστούν με όλα τα προϊόντα τιμολόγησης – και μετακινηθείτε προς τα κάτω στο διάγραμμα για να δείτε ποια προϊόντα τιμολόγησης μπορούν και ποια δεν μπορούν να συνδυαστούν. Λάβετε υπόψη ότι στο διάγραμμα δεν εμφανίζονται όλες οι καμπάνιες. Στη διάρκεια του έτους κυκλοφορούν και άλλες καμπάνιες οι οποίες δεν εμφανίζονται εδώ.

Base rate plans

Εάν, για παράδειγμα, προσφέρετε μια έκπτωση Genius 10% καθώς και μια Τιμή για κινητά, οι εκπτώσεις θα μπορούσαν να συνδυαστούν. Αλλά αν προσφέρετε μια προσφορά στο πλαίσιο καμπάνιας και μια στοχευμένη τιμή, τότε οι πιθανοί επισκέπτες θα λάβουν μόνο μία από αυτές τις εκπτώσεις, επειδή δεν μπορούν να συνδυαστούν. Αυτοί είναι οι περιορισμοί για τον συνδυασμό προϊόντων τιμολόγησης:

  • Τα προϊόντα που ανήκουν στην ίδια κατηγορία, όπως οι Τιμές για Κινητά και οι Τιμές ανά Χώρα, δεν μπορούν να συνδυαστούν
  • Στα πλαίσια του Genius μπορείτε να συνδυάσετε διαφορετικά προϊόντα Genius. Αλλά ως προϊόν τιμολόγησης από μόνο του, το Genius συνδυάζεται με άλλα προϊόντα τιμολόγησης με τον ίδιο τρόπο, ανεξάρτητα από τη συγκεκριμένη προσφορά Genius που έχετε δημιουργήσει. Δείτε αυτήν τη σελίδα στις Λύσεις για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα Genius και τα προϊόντα που περιλαμβάνει.
  • Το πρόγραμμα Προτεινόμενων είναι ένα προϊόν τιμολόγησης, αλλά δεν ενεργοποιεί προσφορές ή εκπτώσεις για τους πελάτες. Επομένως, δεν συνδυάζεται με άλλα προϊόντα τιμολόγησης και δεν επηρεάζει την τελική τιμή που εμφανίζεται στον πελάτη. Η προμήθεια των Προτεινόμενων Καταλυμάτων υπολογίζεται με βάση την τελική τιμή που εμφανίζεται στον πελάτη, η οποία μπορεί να είναι χαμηλότερη εάν ο πελάτης πληροί τις προϋποθέσεις για έκπτωση.

Καθορισμός της τελικής τιμής με συνδυασμό εκπτώσεων

Οι συνδυασμένες εκπτώσεις δεν προστίθενται για να δημιουργηθεί μια μεγαλύτερη έκπτωση, αλλά εφαρμόζονται διαδοχικά. Στο παρακάτω παράδειγμα, η πρώτη έκπτωση 10% εφαρμόζεται στην τιμή των 100€ και στη συνέχεια η δεύτερη έκπτωση εφαρμόζεται στη νέα τιμή των 90€. Η τελική τιμή είναι λοιπόν 81€. Στη συνέχεια, η προμήθειά μας υπολογίζεται με βάση την τελική τιμή που εμφανίζεται στον πελάτη.

Combining discounts

Πελάτες που ανήκουν ταυτόχρονα σε διαφορετικές ομάδες κοινού

Καθένα από τα προϊόντα τιμολόγησης έχει σχεδιαστεί για να στοχεύει σε ένα μοναδικό κοινό. Αυτό σημαίνει ότι ακόμα κι αν προσφέρετε πολλά προϊόντα που μπορούν να συνδυαστούν, δεν θα βλέπουν όλοι οι πελάτες όλες τις εκπτώσεις κάθε φορά. Όπου βλέπουν πολλές εκπτώσεις, έχουμε αυτό που ονομάζουμε «πελάτες που ανήκουν ταυτόχρονα σε διαφορετικές ομάδες κοινού». Στην περίπτωση αυτή οι εκπτώσεις μπορούν να συνδυαστούν. Σε περιπτώσεις όπου ένας πελάτης ανήκει ταυτόχρονα σε διαφορετικές ομάδες κοινού με εκπτώσεις που δεν μπορούν να συνδυαστούν – για παράδειγμα, μια εξειδικευμένη προσφορά και μια στοχευμένη τιμή – τότε ο πελάτης θα περιλαμβάνεται αυτόματα στο κοινό που του προσφέρει την υψηλότερη έκπτωση. Εάν οι εκπτώσεις είναι ίδιες, το προϊόν που θα εφαρμοστεί θα εξαρτηθεί από τη συμπεριφορά αναζήτησης του πελάτη στην πλατφόρμα μας.

Αυτό είναι ένα παράδειγμα για το πώς μπορεί να φαίνεται η περίπτωση πελατών που ανήκουν ταυτόχρονα σε διαφορετικές ομάδες κοινού:

Discounts

Είναι χρήσιμο αυτό το άρθρο;