Πώς συνδέω το ημερολόγιο της Booking.com με άλλα ημερολόγια;

Ενημερώθηκε πριν 1 μήνα
Αποθήκευση

Για να μπορείτε να παρακολουθείτε τις κρατήσεις σας και να αποφεύγετε τις διπλοκρατήσεις, μπορείτε να συγχρονίσετε το ημερολόγιό σας της Booking.com με ημερολόγια τρίτων. Για παράδειγμα, μπορείτε να κάνετε εισαγωγή του ημερολογίου κρατήσεών σας από την Airbnb ή την Homeaway στο ημερολόγιό σας στην Booking.com ή εξαγωγή του ημερολογίου της Booking.com στην Airbnb ή στην Google.

Σας προτείνουμε να κάνετε και εισαγωγή και εξαγωγή του ημερολογίου της Booking.com. Με αυτόν τον τρόπο, θα μπορείτε να διαχειρίζεστε τις κρατήσεις σας σε όλες τις πλατφόρμες, χωρίς να χρειάζεται να μπλοκάρετε το ημερολόγιό σας στην Booking.com με κρατήσεις από άλλες πλατφόρμες. Απλώς να έχετε υπόψη σας ότι τα ημερολόγια δεν συγχρονίζονται σε πραγματικό χρόνο, οπότε μεμονωμένες κρατήσεις που έχουν γίνει σε άλλες πλατφόρμες δεν θα συγχρονιστούν αμέσως με το ημερολόγιο της Booking.com και το αντίστροφο.

Αν είστε νέος συνεργάτης στην Booking.com, σας προτείνουμε να κάνετε τον συγχρονισμό πριν ανοίξετε το κατάλυμά σας για κρατήσεις στην πλατφόρμα μας.

Για να μπορείτε να εισάγετε ή να εξάγετε ημερολόγια, πρέπει να έχετε:

 • Κατάλυμα με 20 τύπους δωματίων ή λιγότερους και μία μονάδα το πολύ για κάθε τύπο δωματίου.
 • Κατάλυμα που δεν χρησιμοποιεί υπηρεσίες συνδεσιμότητας XML όπως συστήματα διαχείρισης καταλύματος (PMS) ή channel manager.

Η λειτουργία αυτή δεν είναι διαθέσιμη για όλους τους τύπους καταλυμάτων. Για να δείτε αν αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη σε εσάς, πηγαίνετε στην καρτέλα «Τιμές & Διαθεσιμότητα» ή στην καρτέλα «Ημερολόγιο» στο extranet. Αν η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη για το κατάλυμά σας, θα δείτε την επιλογή «Συγχρονισμός ημερολογίων». Μην ξεχνάτε ότι οι κρατήσεις δεν συγχρονίζονται σε πραγματικό χρόνο. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μία καθυστέρηση όταν κρατήσεις από εξωτερικά ημερολόγια συγχρονίζονται με το ημερολόγιο της Booking.com, και το αντίστροφο.

Για να κάνετε εισαγωγή ή εξαγωγή του ημερολογίου σας, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:

Εισαγωγή ημερολογίου τρίτου μέρους

Αυτή η επιλογή είναι χρήσιμη αν εργάζεστε με άλλα online κανάλια και θέλετε να εισαγάγετε και να συγχρονίσετε κάποιο άλλο ημερολόγιο με το ημερολόγιό σας στην Booking.com. Δείτε πώς γίνεται:

 1. Αντιγράψτε τον σύνδεσμο URL ενός εξωτερικού ημερολογίου.
 2. Συνδεθείτε στο extranet και κάντε κλικ στο  «Ημερολόγιο» ή στην καρτέλα «Τιμές & Διαθεσιμότητα» και επιλέξτε«Συγχρονισμός ημερολογίων». Θα μεταφερθείτε στη σελίδα επισκόπησης συγχρονισμού ημερολογίων.

Μπορείτε επίσης να έχετε πρόσβαση στη σελίδα επισκόπησης συγχρονισμού ημερολογίων μέσα από το μηνιαίο ημερολόγιό σας κάνοντας κλικ στο «Συγχρονισμός ημερολογίου» κάτω από το ημερολόγιο.

 1. Κάντε κλικ στο «Προσθήκη σύνδεσης ημερολογίου». Επικολλήστε τον σύνδεσμο από το ημερολόγιο τρίτου μέρους στο πλαίσιο και δώστε ένα όνομα στη σύνδεση (π.χ. αν συνδέεστε με την Airbnb, μπορείτε να την ονομάσετε «Airbnb») και κάντε κλικ στο «Επόμενο βήμα».
 2. Αντιγράψτε τον σύνδεσμο iCal της Booking.com κάνοντας κλικ στο «Αντιγραφή συνδέσμου» και στη συνέχεια, κάντε επικόλληση στο σχετικό πεδίο στο ημερολόγιο τρίτου μέρους - για παράδειγμα στη σελίδα συγχρονισμού ημερολογίων της Airbnb. Μόλις ολοκληρώσετε αυτό το βήμα, επιστρέψτε στο extranet και να κάντε κλικ στο «Τέλος».

Τώρα θα μπορείτε να βλέπετε το ημερολόγιο αυτό στην επισκόπηση των συνδέσεων. Μπορεί να χρειαστεί λίγος χρόνος μέχρι να ολοκληρώσουμε την εγκατάσταση της σύνδεσης, για αυτό και θα βλέπετε την κατάσταση «Γίνεται ενεργοποίηση» μέχρι να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση της σύνδεσης. Μόλις τα ημερολόγια συγχρονιστούν, η κατάσταση θα αλλάξει σε «OK».

     5. Κάθε ημερολόγιο που εισάγετε θα έχει τις επιλογές «Συγχρονισμός τώρα» και «Αφαίρεση». Κάνοντας κλικ στο «Συγχρονισμός τώρα» γίνεται αυτόματα ο συγχρονισμός του ημερολογίου που έχει εισαχθεί. Κάνοντας κλικ στο «Αφαίρεση» διαγράφεται το ημερολόγιο που έχει εισαχθεί και σταματάει κάθε είδους συγχρονισμός.  


Εξαγωγή του ημερολογίου σας της Booking.com

Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να αντιγράψετε την κατάσταση των δωματίων της Booking.com σε ημερολόγια τρίτων μερών. Δείτε πώς γίνεται:

 1. Συνδεθείτε στο extranet και κάντε κλικ στο «Ημερολόγιο» ή στην καρτέλα «Τιμές & Διαθεσιμότητα» και επιλέξτε «Συγχρονισμός ημερολογίων». Θα μεταφερθείτε στη σελίδα επισκόπησης συγχρονισμού ημερολογίων.
 2. Κάντε κλικ στο «Προσθήκη σύνδεσης ημερολογίου», έπειτα κατεβείτε στη σελίδα και κάντε κλικ στο «Παράβλεψη βήματος».

Σημαντικό: εάν δεν έχετε ήδη εισαγάγει το ημερολόγιό σας από άλλη πλατφόρμα, οι κρατήσεις από αυτόν τον ιστοχώρο δεν θα εμφανίζονται ούτε θα μπλοκάρονται στο ημερολόγιό σας στην Booking.com. Θα πρέπει να παραλείψετε αυτό το βήμα μόνο εάν σκοπεύετε να μπλοκάρετε μόνοι σας τις κρατήσεις που λαμβάνετε από άλλους ιστοχώρους ή εάν έχετε ήδη εισαγάγει τα άλλα ημερολόγιά σας.

 1. Στο αναδυόμενο παράθυρο που εμφανίζεται, δώστε ένα όνομα στη σύνδεσή σας και κάντε κλικ στο «Εξαγωγή ημερολογίου».
 2. Αντιγράψτε τον σύνδεσμο κάνοντας κλικ στο «Αντιγραφή συνδέσμου» και κάντε επικόλληση στο αντίστοιχο πεδίο στο ημερολόγιο τρίτου μέρους. Μόλις ολοκληρώσετε αυτό το βήμα, επιστρέψτε στο extranet και να κάντε κλικ στο «Τέλος».

Τώρα θα μπορείτε να βλέπετε το ημερολόγιο αυτό στην επισκόπηση των συνδέσεων. Μπορεί να χρειαστεί λίγος χρόνος μέχρι να ολοκληρώσουμε την εγκατάσταση της σύνδεσης, για αυτό και θα βλέπετε την κατάσταση «Γίνεται ενεργοποίηση» μέχρι να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση της σύνδεσης. Μόλις τα ημερολόγια συγχρονιστούν, η κατάσταση θα αλλάξει σε «Μόνο εξαγωγή».

 1. Για να απενεργοποιήσετε την εξαγωγή του ημερολογίου της Booking.com σε ημερολόγια ιστοχώρων τρίτων μερών, αφαιρέστε τη σύνδεση στην άλλη πλατφόρμα.

Υπενθύμιση: Τα ημερολόγια δεν συγχρονίζονται σε πραγματικό χρόνο, οπότε μεμονωμένες κρατήσεις που έχουν γίνει σε άλλες πλατφόρμες δεν θα συγχρονιστούν αμέσως με το ημερολόγιο της Booking.com και το αντίστροφο.

Is this article helpful?