Τοπικοί φόροι

Μάθετε τα πάντα σχετικά με τον ΦΠΑ, τα δημοτικά τέλη και τους τοπικούς φόρους στις τιμές σας και το πώς θα κάνετε αλλαγές στις φορολογικές ρυθμίσεις στο extranet της Booking.com.

βοήθεια
Τοπικοί φόροι
Δεν μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ΦΠΑ μόνοι σας, αλλά μπορείτε να μας ενημερώσετε για τυχόν αλλαγές μέσα από την καρτέλα μηνυμάτων: Κάντε κλικ στο