Χρησιμοποιήστε τον οδηγό μας που βασίζεται σε δεδομένα για να προσελκύσετε τη ζήτηση στο τέλος της σεζόν.

Συνεργασία με Παρόχους Συνδεσιμότητας

Μάθετε περισσότερα για την Booking.com, τα channel manager και τους παρόχους PMS (σύστημα διαχείρισης καταλύματος) ή XML. Πώς να κάνετε τις ρυθμίσεις, τη σύνδεση και πώς να διαχειρίζεστε τιμές και διαθεσιμότητα με το channel manager.

Πρόγραμμα Συνεργατών Συνδεσιμότητας