Έκλεισα δωμάτιο χρησιμοποιώντας το channel manager μου αλλά εξακολουθεί να είναι ανοιχτό στην Booking.com. Τι πρέπει να κάνω;

Ενημερώθηκε πριν 10 μήνες
Αποθήκευση

Αρχικά, ελέγξτε ότι η αλλαγή πέρασε από την πλευρά του channel manager. Καμιά φορά χρειάζονται μέχρι και πέντε λεπτά για να ολοκληρωθεί η επεξεργασία.

Εάν το δωμάτιο παραμένει ανοιχτό στην Booking.com, επικοινωνήστε με τον πάροχό σας για να βεβαιωθείτε ότι το αίτημα κλεισίματος έχει όντως σταλεί. Εάν δεν έχει σταλεί, ο πάροχός σας μπορεί να επικοινωνήσει με την Booking.com για να εντοπίσει και να επιλύσει το ζήτημα.

Is this article helpful?