Πώς λειτουργούν τα μοντέλα τιμών ανά επισκέπτη

Ενημερώθηκε πριν 1 χρόνο | Χρόνος ανάγνωσης: 4 λεπτά
Αποθήκευση

Οι τιμές ανά επισκέπτη είναι μια στρατηγική τιμολόγησης που σας δίνει τη δυνατότητα να ορίσετε διαφορετικές τιμές για το ίδιο δωμάτιο ή την ίδια μονάδα ανάλογα με τον αριθμό των επισκεπτών που πραγματοποιούν διαμονή εκεί. Τα διαφορετικά μοντέλα τιμολόγησης ανά επισκέπτη μπορούν να συμβάλλουν στην αύξηση των κρατήσεων μέσω μιας εξατομικευμένης προσέγγισης ως προς την τιμολόγηση η οποία προσελκύει μεγαλύτερη ποικιλία πιθανών επισκεπτών. Αν σας ενδιαφέρει να ορίσετε τιμολόγηση ανά επισκέπτη, μπορείτε να το κάνετε μέσω του Συνεργάτη Συνδεσιμότητας που χρησιμοποιείτε, όπως εξηγούμε εδώ.


Επιλογή μοντέλου τιμής ανά επισκέπτη

Για να ενεργοποιήσετε τις τιμές ανά επισκέπτη στο κατάλυμά σας, θα πρέπει να χρησιμοποιείτε ένα από τα τρία παρακάτω μοντέλα τιμολόγησης:

Μοντέλο παράγωγων τιμών

Στο πλαίσιο αυτού του μοντέλου, η ήδη υπάρχουσα standard τιμή θεωρείται η τιμή της μέγιστης χωρητικότητας του δωματίου. Για οποιαδήποτε άλλη χωρητικότητα η τιμή υπολογίζεται κάνοντας μία ή παραπάνω μειώσεις στην standard τιμή. Αυτή η μείωση μπορεί έχει τη μορφή ποσοστού ή απόλυτης τιμής.

Δείτε ένα παράδειγμα τρίκλινου δωματίου όπου χρησιμοποιείται το μοντέλο παράγωγων τιμών:

 • Βασική τιμή για χρήση ως τρίκλινο (μέγιστη χωρητικότητα): 100€
 • Μείωση για αλλαγή στη χωρητικότητα κατά ένα άτομο: 5%
 • Τιμή για χρήση ως δίκλινο με έκπτωση 5%: 95€
 • Τιμή για χρήση ως μονόκλινο με έκπτωση 10% (5% + 5%): 90€

Μοντέλο τιμών βάσει χωρητικότητας

Στο πλαίσιο αυτού του μοντέλου, μπορείτε να ορίσετε διαφορετικές τιμές για ένα δωμάτιο ή μία μονάδα ανάλογα με τον αριθμό των επισκεπτών που διαμένουν εκεί. 

Μπορείτε να προσδιορίσετε τιμή για κάθε συνδυασμό κατηγορίας δωματίου, ημερομηνιών και αριθμού επισκεπτών. Σε αντίθεση με το μοντέλο παράγωγων τιμών, δεν χρειάζεται να προσδιορίσετε μειώσεις με βάση τη standard τιμή, αλλά μπορείτε να ορίσετε μια συγκεκριμένη τιμή για κάθε πιθανή χωρητικότητα.

Δείτε ένα παράδειγμα τρίκλινου δωματίου όπου χρησιμοποιείται το μοντέλο τιμών βάσει χωρητικότητας:

 • Τιμή για χρήση ως τρίκλινο (μέγιστη χωρητικότητα): 150€
 • Τιμή για χρήση ως δίκλινο: 140€
 • Τιμή για χρήση ως μονόκλινο: 130€

Έχετε τη δυνατότητα να προσδιορίσετε τις ημερομηνίες για τις οποίες είναι διαθέσιμες ή όχι οι τιμές βάσει χωρητικότητας. 

Μοντέλο τιμών βάσει διάρκειας διαμονής

Το μοντέλο τιμών βάσει της διάρκειας διαμονής σάς δίνει τη δυνατότητα να ορίσετε τιμές για μειωμένη χωρητικότητα και σε περίπτωση διαμονών μεγαλύτερης διάρκειας να μειώσετε την τιμή ανά βράδυ. Μπορείτε να ορίσετε τιμές για τις επόμενες 729 ημέρες. Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το μοντέλο, θα πρέπει να προσδιορίσετε την ημερομηνία check-in, τον αριθμό επισκεπτών και τις τιμές που αντιστοιχούν σε συγκεκριμένο αριθμό διανυκτερεύσεων.

Για παράδειγμα, μπορείτε να μειώσετε την ημερήσια τιμή κατά 5€ για κάθε μείωση αριθμού επισκεπτών κατά 1 άτομο ή για κάθε 5 επιπλέον διανυκτερεύσεις επισκέπτη.

Δείτε ένα παράδειγμα τρίκλινου δωματίου με 3 επισκέπτες: 

 • 100€ για διαμονή διάρκειας έως 5 ημερών
 • 100€ - 5€ = 95€ για διαμονή διάρκειας μεταξύ 6-10 ημερών 
 • 100€ - 10€ = 90€ για διαμονές διάρκειας άνω των 10 ημερών

Αυτές είναι οι τιμές για το ίδιο δωμάτιο με έκπτωση 5€ για μειωμένη χωρητικότητα (2 επισκέπτες):

 • 100€ - 5€ = 95€ για διαμονή διάρκειας έως 5 ημερών
 • 100€ - 5€ - 5€ = 90€ για διαμονή διάρκειας μεταξύ 6-10 ημερών  
 • 100€ - 5€ - 10€ = 85€ για διαμονές διάρκειας άνω των 10 ημερών

Αυτές είναι οι τιμές για το ίδιο δωμάτιο με έκπτωση 10€ για μειωμένη χωρητικότητα (1 επισκέπτης):

 • 100€ - 10€ = 90€ για διαμονή διάρκειας έως 5 ημερών
 • 100€ - 10€ - 5€ = 85€ για διαμονή διάρκειας μεταξύ 6-10 ημερών  
 • 100€ - 10€ - 10€ = 80€ για διαμονές διάρκειας άνω των 10 ημερών

Αν θέλετε να ορίσετε τιμές ανά επισκέπτη μέσω του extranet, παρακαλούμε συμβουλευτείτε αυτό το άρθρο.

Είναι χρήσιμο αυτό το άρθρο;