Η σελίδα Σφάλματα Ρυθμίσεων Συνδεσιμότητας

Ενημερώθηκε πριν 1 year
Αποθήκευση

Τι είναι αυτή η σελίδα;

Η σελίδα σχετικά με τα Σφάλματα ρυθμίσεων ενημερώνει τα καταλύματα με channel manager για σφάλματα που σχετίζονται με τη διαθεσιμότητα. Σημειώστε ότι η σελίδα είναι διαθέσιμη μόνο σε καταλύματα που χρησιμοποιούν channel manager στα οποία έχουν προκύψει σφάλματα σχετικά με τη διαθεσιμότητα.

Γιατί προκύπτουν αυτά τα σφάλματα;

Τα σφάλματα μπορεί να προκύψουν επειδή τα καταλύματα προσπαθούν να ενημερώσουν ορισμένες κατηγορίες τιμών και δωματίων οι οποίες είναι ενεργές από το Channel Manager τους και όχι στο Extranet της Booking.com και για αυτό δημιουργούνται διαφορές.

Πού μπορούν τα καταλύματα να βρουν τη σελίδα;

  1. Στο extranet, πηγαίνετε στην καρτέλα «Τιμές & Διαθεσιμότητα».

  2. Κάντε κλικ στην καρτέλα «Ημερολόγιο».

  3. Μόλις μεταβείτε στη καρτέλα, αν υπάρχει ένα banner στην κορυφή της σελίδας που αναφέρει «Υπάρχει αναντιστοιχία διαθεσιμότητας και τιμών ανάμεσα στο channel manager σας και την Booking.com», κάντε κλικ στο «Διόρθωση προβλήματος».

  4. Από εκεί θα μεταβείτε στη σελίδα «Σφάλματα Ρυθμίσεων».

Σημείωση: αν κάποιο κατάλυμα δεν έχει σφάλματα που σχετίζονται με τη διαθεσιμότητα, δεν θα έχει πρόσβαση σε αυτήν τη σελίδα!

Ποιες πληροφορίες είναι διαθέσιμες από τη σελίδα;

Ανάλογα με το σφάλμα που έχει προκύψει, τα καταλύματα θα ενημερώνονται σχετικά με το ποιες κατηγορίες τιμών ή δωματίων πρέπει να ελέγξουν.

Τι ενέργειες μπορώ να κάνω από τη σελίδα;

Ανάλογα με το ποια κατηγορία τιμής ή δωματίου εμφανίζει κάποιο σφάλμα, τα καταλύματα μπορούν να κάνουν τα παρακάτω:

  1. Κάντε κλικ στο κουμπί «Προσθήκη τύπου δωματίου που λείπει/Ενεργοποίηση κατηγορίας τιμής»: αυτή η ενέργεια θα σας ανακατευθύνει στη σελίδα «Κατηγορίες τιμής», που βρίσκεται στην καρτέλα «Τιμές & Διαθεσιμότητα». Από εκεί τα καταλύματα μπορούν να ενεργοποιήσουν την κατηγορία τιμής ή δωματίου που λείπει όπως θα έκαναν συνήθως.

  2. Μπορείτε να απορρίψετε την ειδοποίηση κάνοντας κλικ στο κουμπί «Απόρριψη»: τα καταλύματα που το επιλέγουν αυτό πρέπει επίσης να απενεργοποιήσουν την εσφαλμένη κατηγορία τιμής και δωματίου από το channel manager τους. Ως αποτέλεσμα, υπάρχουν κι άλλες επιλογές:

  • Ίσως αργότερα: η ειδοποίηση δεν θα εμφανιστεί ξανά μέχρι να προκύψει το ίδιο σφάλμα πάλι.

  • Θα διορθώσω το πρόβλημα στον «πάροχό μου»: η ειδοποίηση θα απορριφθεί.

Τι συμβαίνει όταν τα καταλύματα κάνουν κλικ στο Θα διορθώσω το πρόβλημα στον «πάροχό μου»; Σε αυτές τις περιπτώσεις, συστήνουμε στους συνεργάτες να διορθώσουν τυχόν προβλήματα που έχουν προκύψει μέσα από την πλατφόρμα του channel manager τους. Τα προβλήματα σχετικά με τις κατηγορίες τιμών και δωματίων μπορούν να εντοπιστούν εύκολα κάνοντας αναζήτηση για τους κωδικούς τους, οι οποίοι εμφανίζονται και στη σελίδα Σφάλματα Ρυθμίσεων Συνδεσιμότητας.

Τι σημαίνουν αυτά τα σφάλματα;

  • Η τιμή δεν είναι ενεργή για το δωμάτιο: το κατάλυμα μπορεί να προσπαθεί να ενημερώσει τη διαθεσιμότητα για ένα δωμάτιο με τιμή η οποία δεν έχει ενεργοποιηθεί στο Extranet για αυτό το συγκεκριμένο δωμάτιο.

  • Η τιμή δεν υπάρχει για αυτό το δωμάτιο: το κατάλυμα μπορεί να προσπαθεί να ενημερώσει τη διαθεσιμότητα για ένα δωμάτιο, με τιμή η οποία δεν υπάρχει για αυτό το συγκεκριμένο δωμάτιο.

Is this article helpful?