Ενεργοποίησα πρόσφατα τιμή Genius αλλά δεν λαμβάνω ειδοποιήσεις μέσω email. Τι πρέπει να κάνω;

Ενημερώθηκε πριν 3 μήνες

Φροντίστε καταρχάς να ελέγξετε ότι οι κρατήσεις αυτές αφορούν πράγματι τιμές Genius.

Είναι πιθανό να μην έχει προωθήσει το channel manager κάποια κράτηση σε εσάς. Αν ισχύει κάτι τέτοιο, παρακαλούμε επικοινωνήστε απευθείας μαζί τους.

Αν πρόκειται για συχνό πρόβλημα, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την αρμόδια ομάδα (Connectivity) μέσω των μηνυμάτων στο extranet σας. Επιλέξτε ως θέμα «Το κατάλυμα» ώστε να ελέγξουμε τις ρυθμίσεις σας.

Ποια είναι η γνώμη σας για αυτήν τη σελίδα;

Ενημερώθηκε: Οδηγός Ανάκαμψης

Νέες συμβουλές και πληροφορίες για προσέλκυση ζήτησης.

Περισσότερα