Σας παρουσιάζουμε το σήμα Βιώσιμο Ταξίδι

Τον νέο τρόπο μας για να αναγνωρίζονται οι προσπάθειές σας για τη βιωσιμότητα και να αναδεικνύονται στους ταξιδιώτες – για ένα καλύτερο αύριο.

Ανακαλύψτε περισσότερα

Συνεργασία με Παρόχους Συνδεσιμότητας

Μάθετε περισσότερα για την Booking.com, τα channel manager και τους παρόχους PMS (σύστημα διαχείρισης καταλύματος) ή XML. Πώς να κάνετε τις ρυθμίσεις, τη σύνδεση και πώς να διαχειρίζεστε τιμές και διαθεσιμότητα με το channel manager.