Έχω υπεράριθμη κράτηση παρόλο που χρησιμοποιώ channel manager. Τι να κάνω;

Ενημερώθηκε πριν 9 months
Αποθήκευση

Φροντίστε καταρχάς να ελέγξετε ότι δεν πρόκειται για προηγούμενη κράτηση που ακυρώθηκε και στη συνέχεια ξαναπουλήθηκε στην Booking.com.

Αυτόματη επαναδιάθεση κλειστών δωματίων

Είναι πιθανό να έγινε ακύρωση και στη συνέχεια το δωμάτιο να πουλήθηκε ξανά μέσω της λειτουργίας «αυτόματη επαναδιάθεση για τα κλειστά δωμάτια» στην Booking.com. Αυτή είναι σχεδιασμένη ώστε να αυξάνει την προβολή και την αναλογία επισκεπτών/κρατήσεων στην Booking.com. Μπορείτε ωστόσο να απενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία στο extranet (βρίσκεται στις «Ρυθμίσεις» στην καρτέλα «Κατάλυμα»).

Προβλήματα με τον πάροχό σας

Είναι πιθανό να έχει προκύψει πρόβλημα στη σύνδεση μεταξύ του παρόχου σας και των συνδεδεμένων καναλιών όπως η Booking.com. Αν θεωρείτε ότι αυτό είναι το πρόβλημα, η καλύτερη λύση θα ήταν να επικοινωνήσετε με τον πάροχό σας που μπορεί να το ελέγξει.

Is this article helpful?