Χρησιμοποιώ channel manager αλλά δεν λαμβάνω email για τις κρατήσεις. Τι να κάνω;

Ενημερώθηκε πριν 10 μήνες
Αποθήκευση

Σε περίπτωση που ο πάροχος του channel manager δεν μπορεί να ανακτήσει τα στοιχεία της κράτησης, σας τα στέλνουμε εμείς μέσω email. Αν αυτό συμβαίνει συχνά, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον πάροχό σας για να λύσει το πρόβλημα.

Οποιαδήποτε στιγμή μετά την κράτηση, μπορείτε να δείτε όλα τα στοιχεία της κράτησης στο extranet σας στην Booking.com (στην καρτέλα «Κρατήσεις»).

Is this article helpful?