Πώς και πότε μπορώ να χρεώσω μια Εικονική Πιστωτική Κάρτα (VCC) στο PMS / Channel Manager;

Ενημερώθηκε πριν 1 year
Αποθήκευση

Πρόσφατα βελτιώσαμε τη διαδικασία ηλεκτρονικών πληρωμών μας με σκοπό να είναι ορατές οι πληροφορίες των Εικονικών Πιστωτικών Καρτών (ημερομηνία ενεργοποίησης, ημερομηνία λήξης και υπόλοιπο κάρτας) στο Σύστημα Διαχείρισης Καταλύματος (PMS) και στο Channel Manager. Η προβολή των πληροφοριών αυτών μειώνει τον χρόνο και την προσπάθεια που δαπανώνται για τη διαχείριση των πληρωμών των επισκεπτών και περιορίζει τον κίνδυνο αδυναμίας έγκρισης.

Για να δείτε τις πληροφορίες Εικονικών Πιστωτικών Καρτών στο PMS / Channel Manager σας, ελέγξτε για αναφορά Εικονικής Πληρωμής στην ενότητα της πληρωμής κράτησης. Αν το PMS / Channel Manager σας έχει ενσωματώσει στο λογισμικό του το VCC Payment Clarity Package, θα πρέπει να μπορείτε να βλέπετε: 

  • Την Ημερομηνία Ενεργοποίησηςτης Εικονικής Πιστωτικής Κάρτας, ώστε να γνωρίζετε πότε μπορείτε να ξεκινήσετε να χρεώνετε την κάρτα

  • Το Διαθέσιμο Υπόλοιποτης Εικονικής Πιστωτικής Κάρτας, ώστε να γνωρίζετε το ακριβές ποσό που πρέπει να χρεώσετε

  • Την Ημερομηνία Λήξης της Εικονικής Πιστωτικής Κάρτας, ώστε να αποφύγετε τη χρέωση μιας κάρτας που έχει λήξει

  • Μια λεπτομερή ανάλυση τιμής όλων των χρεώσεων, όπως φόροι και επιπλέον χρεώσεις (καθαριότητα, χρεώσεις θερέτρου, χρεώσεις υπηρεσιών κ.ά.), και χρεώσεις που εξαιρούνται από την Εικονική Κάρτα 

Αν δεν μπορείτε να δείτε αυτές τις πληροφορίες στο σύστημά σας, σας προτείνουμε να επικοινωνήσετε με το PMS / Channel Manager σας για να ζητήσετε αυτή τη λειτουργία. Για να μπορείτε να έχετε πρόσβαση αυτές τις πληροφορίες, το PMS / Channel Manager σας θα πρέπει να ενσωματώσει το Payments Clarity Package της Booking.com.

Μπορείτε επίσης να δείτε τα στοιχεία των Εικονικών Πιστωτικών Καρτών στο extranet της Booking.com, ακολουθώντας τα βήματα που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο: Πώς μπορώ να χρεώσω μια εικονική πιστωτική κάρτα;

Is this article helpful?