Πώς κάνω την αντιστοίχιση ενός νέου τύπου δωματίου στο channel manager μου;

Εάν ο πάροχος του channel manager προσφέρει τη δυνατότητα να κάνετε μόνοι σας την αντιστοίχιση δωματίων, παρακαλούμε ακολουθήστε τις οδηγίες τους.

Για να αντιστοιχίσετε σωστά τα δωμάτια, πρώτα βεβαιωθείτε ότι τα δωμάτια που θέλετε να αντιστοιχίσετε βρίσκονται τόσο στο extranet της Booking.com όσο και στο σύστημα διαχείρισης καταλύματος του παρόχου σας (PMS).

Τα περισσότερα channel manager κάνουν αυτόματη αντιστοίχιση των δωματίων που προστίθενται στο extranet της Booking.com. Μάθετε από τον πάροχό σας εάν αυτό ισχύει για το channel manager που χρησιμοποιείτε.

Ποια είναι η γνώμη σας για αυτήν τη σελίδα;