Χρήση Channel Manager

Ενημερωθείτε για την Booking.com και τους παρόχους channel manager, PMS και XML: πώς θα συνδεθείτε, θα τα ρυθμίσετε και θα διαχειριστείτε τιμές και διαθεσιμότητα χρησιμοποιώντας channel manager.