Μπορώ να κλείσω τιμές που δεν είναι συνδεδεμένες στο channel manager μου;

Ενημερώθηκε πριν 10 μήνες
Αποθήκευση

Ναι. Εάν ορισμένες τιμές δεν είναι συνδεδεμένες στο channel manager σας, μπορείτε να τις κλείσετε στο extranet της Booking.com. Οι τιμές αυτές θα επισημαίνονται ξεκάθαρα ως «Not XML».

Μάθετε περισσότερα για το πώς να ενημερώνετε τη διαθεσιμότητά σας σε αυτό το άρθρο.

Is this article helpful?