Πώς αλλάζω τιμή στην Booking.com εάν χρησιμοποιώ channel manager;

Ενημερώθηκε πριν 4 months
Αποθήκευση

Εάν χρησιμοποιείτε channel manager για να φορτώνετε τιμές και διαθεσιμότητα, θα πρέπει επίσης να αλλάζετε τις τιμές σας χρησιμοποιώντας αυτό το σύστημα ή το σύστημα διαχείρισης καταλύματος (PMS).

Παρακαλούμε ακολουθήστε τις οδηγίες του παρόχου σας σχετικά με την αλλαγή τιμών - έτσι θα είστε βέβαιοι ότι οι ίδιες αλλαγές εμφανίζονται στο extranet της Booking.com. Εάν χρειάζεστε περαιτέρω βοήθεια με αυτό το θέμα, επικοινωνήστε με τον πάροχό σας.

Is this article helpful?